Hi I try to change the login div background color to #1e73be, rgb(30, 115, 190). so I changed the color in https://www.easyvoicemail.nl/SOGo.woa/W … fault.css.
 restarted the service but nope. no result... It worked after the login page, but not for the login itself..
--
users@sogo.nu
https://inverse.ca/sogo/lists

Thanks 
S.A.C. Abdel Nasser
Algemeen Directeur
T: +31(0)85 - 56 00 019
E: sha...@easyvoicetelecom.nl | W: EasyVoiceTelecom.nl
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de klantenservice, of de medewerker van EasyVoice Telecom direct te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. EasyVoice Telecom, aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.

  • [SOGo] Issue with styl... "S.A.C. Abdel Nasser | EasyVoice Telecom"

Reply via email to