Hej!

Problembild.
I går stötte vi på ett mystiskt problem.

Hade öppnat två olika dokument (kalkylblad)
- Det ena konverterat från Excel, öppnat i LibreOffice Calc
- De andra öppnat i OpenOffice Calc.

När celler skulle kopieras från LO Calc till OO Calc, tolkades dessa som bilder, inte som celler. dvs. jag lyckades aldrig kopiera innehållet i cellerna från LO till OO. (gör jag fel? / något jag missat?)
Försöktes samma sak från OO till LO, då uppstod inga problem.
(kunde inte testa just nu, men att kopiera från Excel till OO Calc, tror jag även det tolkas som bild.)

Någon som stött på något liknande?
Är OO Calc och LO Calc inte kompatibla?
Finns någon förklaring på detta?
Vad är lösningen?

Den tillfälliga lösningen blev att öppna båda dokumenten i OO Calc.
Finns någon enkel funktion i LO / OO som visar om det är formler / makron eller annat "osynligt" i cellen?

______________________________

Bakgrund
Tidigare har vi uteslutande använt LibreOffice (även om jag fått indikationer att det ska vara mer "ostabilt" än OpenOffice). Sedan Windows10 installerades, upplever vi att LO kraschar oftare, vilket är irriterande - allt, ej sparat försvinner.

Håller på att sammanställa ett kalkylblad med många flikar och ett ganska stort innehåll, det mesta kopierat från olika Excel-filer. När celler (i rader) börjar "försvinna" kändes det spännande och måste "akut" hanteras.

OpenOffice installerades som "huvudprogram", men xls-filer är fortfarande kopplade till LibreOffice

Nu behöver inte problemet, att rader försvinner, vara hos LibreOffice.
Har problemet med NASEN (som har någon form av Linux) att göra?
Dvs. Kanske NASEN och Win10, inte är helt kompatibla?
Har funderat hur rena Excelfilerna är från makron och annat inkompatibelt.
(Men det kanske automatiskt rensas bort vid konvertering från xls till ods?)

//Jan

--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+unsubscr...@sv.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Till