Hejsan!

Jag har skapat ett kalkylblad där jag sedan kopierat första fliken i ett tjugotal ex med samma innehåll men med olika namn på flikarna (i detta fall veckonummer) bladet är utformat för att få plats på ett liggande A4 (fyra sidor i höjdled per flik) och ska passa in bra i sidled.

MEN när jag tar förhandsgranskning för att skriva ut så är det olika storlek på första sidan (som är lite mindre och passar bra) och resten av sidorna som är lite större och inte passar i sidled. Samma vid utskrift.

Alla parametrar är exakt likadana på de olika sidorna (storlek på fonter, bredd på kolumner mm) trots detta ser sidorna olika ut. Vid granskning av arken både i normal och sidbrytningsläge ser de exakt likadana ut, men så fort jag ska skriva ut så blir sida 1 bra och resten för stora.

Bugg, eller har någon en lösning?

//Lars-Göran Hansson


--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+unsubscr...@sv.libreoffice.org
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Till