Chào các bạn :)

Trạng thái của tiến trình đảm bảo mức chất lượng (QA):

Mac OSX (Intel)
Gần thử ra xong. Tuy nhiên, có một lỗi quan trọng có tác động mọi bản xây dựng kiểu OSX Intel: tập tin .odp (Impress) không lưu được dạng .ppt (PowerPoint): gây ra OpenOffice.org 2.1 sụp đổ.
LỖI CHẶN (Stopper)
Không thể phát hành trước khi nhà phát triển sửa chữa lỗi này.

Mac OSX (PPC)
Thử ra một phần.

Linux Intel
Chưa thử ra

Linux x86-64
Chưa thử ra

Windows
Chưa thử ra

Để thử ra, người dùng thường cần phải đăng nhập vào cơ chế trực tuyến TCM và làm một số công việc. Chị đã liệt kê ở dưới các công việc cần thiết để phát hành OpenOffice.org 2.1 tiếng Việt. Nếu bạn đã làm bất cứ công việc nào trong danh sách này, viết thư cho chị nhé. Xem danh sách cũng là biểu mẫu. Chỉ cần điền vào kiểu hệ điều hành và Có hay Không.

Vậy chị có thể đánh dấu công việc thử ra đó cho kiến trúc của bạn. Không phải là công việc khó — chỉ công việc hàng ngày.

**Ghi chú : chúng ta phải chạy xong các công việc này để phát hành OpenOffice.org 2.1 tiếng Việt.**

Nếu bạn muốn tự đánh dấu trạng thái của công việc trong TCM [1], chị sẽ tạo tài khoản cho bạn. Chỉ cần hỏi. ;)

Để gửi thông báo, dễ nhất hãy sao chép danh sách bên dưới, rồi chèn kết quả (Có/Không và thông tin về lỗi nào) Nếu không có lỗi, chỉ bỏ qua trường đó.

Mỗi công việc được thực hiện thì giúp đỡ phát hành OpenOffice.org 2.1 tiếng Việt. Hãy gửi bất cứ thông tin nào có thể.

Cám ơn các bạn. :)

______________________TCM thử ra để phát hành phiên bản___________________________

Kiểu máy tính và hệ điều hành: __________________

Tên người dùng đã yêu cầu nếu bạn muốn có tài khoản TCM: ___________________

Dùng tập tin chứa văn bản tiếng Việt trong OpenOffice.org 2.1 tiếng Việt:
http://vi.openoffice.org/about-downloads.html


1. Calc -> Excel
Mở tập tin kiểu Calc (bảng tính .sxc) rồi lưu dạng MS Excel (bảng tính .xls).
Đóng tập tin kiểu Excel.
Mở lại tập tin Excel.
Nó hiển thị các ký tự tiếng Việt được không? ________
Bị lỗi? _________


2. Cài đặt
Bản xây dựng đã được cài đặt cho đúng không? _______
Bị lỗi? _______


3. Hủy cài đặt
Có thể hủy cài đặt bản xây dựng này không? _______
Bị lỗi? _______


4. Lưu
Mở tập tin mới trong OpenOffice.org 2.1 tiếng Việt.
Lưu.
Hộp thoại lưu hiển thị được không? _______
Tập tin lưu được không? _______
Tên tập tin chứa ký tự tiếng Việt lưu được không? _______ Khi có cùng một tên tập tin với tập tin đã tồn tại, công việc lưu thay thế tập tin cũ không? _______ Hộp thoại thay thế tập tin cũ có hiển thị được không? _______ Khi gõ một số ký tự thêm rồi lưu lại, nội dung tập tin được cập nhật và tập tin trước được ghi đè như bình thường không? _______
Bị lỗi nào? _______


5. Mở
Khi mở tập tin tiếng Việt, nội dung hiển thị được không? _______
Hộp thoại mở tập tin cũng hiển thị được không? _______
Bị lỗi nào? _______


6. Lưu dạng
Khi mở tập tin, hiệu chỉnh thêm rồi lưu dạng tên tập tin khác, tập tin lưu được không? _______ Tên tập tin chứa ký tự tiếng Việt lưu được không? _______ Khi có cùng một tên tập tin với tập tin đã tồn tại, công việc lưu thay thế tập tin cũ không? _______ Hộp thoại thay thế tập tin cũ có hiển thị được không? _______ Đóng tập tin rồi mở lại. Nó hiển thị được không? _______
Bị lỗi nào? _______


7. Xuất dạng PDF
Mở tập tin hoặc hiệu chỉnh tập tin đã có. Tập tin > Xuất dạng PDF (hoặc cái nút trên thanh công cụ).
Chọn tùy chọn nào có ích.
Ghi tên tập tin chứa ký tự tiếng Việt.
Tập tin xuất được không? _______
Tên tập tin hiển thị được không? _______
Khi mở tập tin PDF trong ứng dụng xem PDF, nó hiển thị được không? _______
Bị lỗi nào? _______


8. Cắt/Chép -> Dán
Cắt hay Chép một chuỗi chứa ký tự tiếng Việt, rồi Dán nó trong ứng dụng OpenOffice.org khác (v.d. Cắt/Chép từ bảng tính, Dán vào trình diễn; Cắt/Chép từ trình diễn, Dán vào tài liệụ văn bản; Cắt/Chép từ tài liệu văn bản, Dán vào co sở dữ liệu). Làm giữa các kiểu tài liệu khác nhau.
Làm được không? _______
Bị lỗi nào? _______


9. Hủy bước/Bước lại
(Hai mục trong trình đơn Sửa, hoặc phím tắt Ctrl-Z, Ctrl-Y;
"Hủy bước" hoàn tác việc mới làm; "Bước lại" làm nó lần nữa.)
Hai chức năng này chạy được không? _______
Có thể hủy bước và bước lại trong các kiểu tài liệu và các kiểu văn bản không? _______
Bị lỗi nào? _______


10. Định dạng văn bản
Chọn (tô sáng) một đoạn chữ tiếng Việt rồi dùng lệnh Định dạng > Ký tự... Các phông chữ chuyển đổi và hiển thị được không? _______
Các kiểu dáng phông chữ hiển thị được không? _______
Khung xem thử bên dưới hiển thị mỗi hiệu ứng phông chữ cho đúng không? _______
Bị lỗi nào? _______
(Chị đã thông báo hai lỗi:
72613 — tổ hợp Nhấn mạnh và Chữ hoa nhỏ không hiển thị được trong khung xem thử, còn hiển thị được trong tài liệu 72616 — một chuỗi không hiển thị đầy đủ trong thanh Vị trí)


11. Kiểm tra chính tả
Chưa có từ điển tiếng Việt. :(
Đây là một của những mục đích cho phiên bản sau.


12. In vào tập tin
Trong tập tin. Chọn:
Tập tin > In (hoặc biểu tượng In trên thanh công cụ, hoặc Ctrl-P)
Hộp thoại In hiển thị được không? _______
Chọn « In vào tập tin ».
Dùng hộp thoại Tập tin để tìm vị trí và chọn tên tập tin.
Hộp thoại Tập tin hiển thị được không? _______
Lưu tập tin với tên tập tin tiếng Việt.
Tập tin lưu được không? _______
Tên tập tin tiếng Việt hiển thị được không? _______
Khi mở lại, nó chứa toàn bộ văn bản không? _______
Bị lỗi nào? _______


13. Tìm văn bản
Trong tập tin, chọn:
Sửa > Tìm và thay thế (hoặc biểu tượng ống nhòm, hoặc Ctrl-F) Gõ chuỗi tiếng Việt để tìm trong tài liệu. Ứng dụng sẽ tô sáng nó trong tài liệu.
Tìm được không? _______
Bị lỗi nào? _______


14. Cơ sở dữ liệu ...
Tập tin > Mới > Cơ sở dữ liệu
(Mở co sở dữ liệu)
Trợ lý co sở dữ liệu hiển thị được không? _______
Bị lỗi nào? _______


15. ... tạo co sở dữ liệu
Đánh dấu trong hộp bên mục « Tạo co sở dữ liệu mới » rồi nhấn vào nút « Kế ». Cũng chọn « Có, đăng ký co sở dữ liệu cho tôi » và « Mở co sở dữ liệu để chỉnh sửa », rồi nhấn vào « Kết thúc ».
Trợ lý hiển thị được không? _______
Gõ tên co sở dữ liệu chứa ký tự tiếng Việt. Nhấn vào « Được ».
Ứng dụng co sở dữ liệu xuất hiện không? _______
Bị lỗi nào? _______


16. Tạo bảng trong ô xem thiết kế
*Trong công việc này, kiểm tra mỗi phần hộp thoại hiển thị được, và mỗi chuỗi đã gõ cũng hiển thị được.* Nhấn vào biểu tượng Bảng trong ô cửa sổ Cơ sở dữ liệu Nhấn vào « Tạo bảng trong ô xem thiết kế... » trong ô cửa sổ « Tác vụ » Gõ (ký tự tiếng Việt) họ tên, địa chỉ nhà và số điện thoại là ba Tên Trường
Gõ (ký tự tiếng Việt) Mô Tả ngắn cho mỗi trường
Nhấn vào biểu tượng Lưu (hoặc Tập tin > Lưu, hoặc Ctrl- S), gõ tên tập tin « Bảng1 » để sử dụng trong công việc sau.
Nhấn « Được » trong hộp thoại tạo khoá riêng.
Nhấn vào biểu tượng « Chỉ mục thiết kế », rồi nhấn vào nút Đóng
Đóng cửa sổ
Trong công việc này, mỗi phần hộp thoại hiển thị được không? _______
Mỗi chuỗi đã gõ cũng hiển thị được không? _______
Bị lỗi nào? _______


17. Gõ vào bảng
Nhấn đôi vào biểu tượng bảng được tạo trong công việc trước (Bảng1). Gõ vài mục nhập chứa ký tự tiếng Việt, rồi Lưu bản ghi.
Các chuỗi đã gõ có hiển thị được không? _______
Bị lỗi nào? _______


18. - 20 là công việc Tự Động Hoá, dùng công cụ testtool. Chị sẽ diễn tả một khi chị hiểu được. ;)


21. Powerpoint -> Impress
Mở một tập tin MS Powerpoint tiếng Việt.
Lưu dạng OpenOffice.org (.sxi).
(Nếu xem cảnh báo về mã định dạng hay nội dung có thể thay đổi, hãy tiếp tục.)
Lưu được không? _______
Đóng tập tin, rồi mở lại.
Nó hiển thị cho đúng không? Bố trí và các định dạng là đúng không? _______
Bị lỗi nào? _______


22. Impress -> Powerpoint
Mở một tập tin OpenOffice.org Impress (.sxi) tiếng Việt.
Lưu dạng MS Powerpoint (.ppt).
(Nếu xem cảnh báo về mã định dạng hay nội dung có thể thay đổi, hãy tiếp tục.)
Lưu được không? _______
Đóng tập tin, rồi mở trong ứng dụng MS PowerPoint.
Nó hiển thị cho đúng không? Bố trí và các định dạng là đúng không? _______
Bị lỗi nào? _______


23. Chèn ảnh chiếu trùng
Chọn (trình đơn) Chèn > Ảnh chiếu
Gõ văn bản tiếng Việt trên ảnh chiếu mới đó
Chọn Chèn > Nhân đôi ảnh chiếu
Các văn bản hiển thị được trên ảnh chiếu trùng không? _______
Bị lỗi nào? _______


24. Chiếu ảnh
Mở tập tin Impress (.sxi) tiếng Việt
Chọn (trình đơn) Chiếu ảnh > Chiếu ảnh
Mỗi ảnh chiếu đi qua theo thứ tự đúng không? _______
Các ảnh chiếu hiển thị được không? _______


25. Word -> Writer
Mở tập tin MS Word (.doc) tiếng Việt.
Nó hiển thị được không? _______
Lưu dạng văn bản Tài Liệu Mở (.odt), tên tập tin chứa ký tự tiếng Việt.
Lưu được không? _______
Tên tập tin hiển thị được không? _______
Đóng tập tin rồi mở lại. Nó hiển thị được không? _______
Bị lỗi nào? _______


26. Writer -> Word
Mở tập tin OpenOffice.org Writer (.sxw) tiếng Việt.
Nó hiển thị được không? _______
Lưu dạng MS Word (.doc), tên tập tin chứa ký tự tiếng Việt.
Lưu được không? _______
Tên tập tin hiển thị được không? _______
Đóng tập tin rồi mở bằng ứng dụng MS Word. Nó hiển thị được không? _______
Bị lỗi nào? _______


27. Writer: Xem thử trang
Trong ứng dụng Writer, chọn Tập tin > Xem thử (hoặc nhấn vào biểu tượng kính lúp và tờ giấy trên thanh công cụ)
Hộp thoại Xem thử trang hiển thị được không? _______
Tài liệu hiển thị được không? _______
Chuyển đổi giữa ô xem thử trang và ô chỉnh sửa thường. Chuyển đổi được không? _______ Trong ô xem thử, phóng to và thu nhỏ. Hiển thị được không? _______
Bị lỗi nào? _______


28. Excel -> Calc
Mở bảng tính MS Excel (.xls) tiếng Việt.
Nó hiển thị được không? _______
Lưu dạng bảng tính OpenOffice.org (.swc), tên tập tin chứa ký tự tiếng Việt.
Lưu được không? _______
Tên tập tin hiển thị được không? _______
Đóng tập tin rồi mở lại. Nó hiển thị được không? _______ Toàn bộ nội dung, gồm định dạng ngày tháng và thập phân, có hiển thị được không? _______
Bị lỗi nào? _______

_________________________Kết thúc TCM thử ra để phát hành phiên bản____________

Gửi kết quả của chỉ một công việc vẫn còn giúp đỡ. Chị có thể tập hợp kết quả từ nhiều người khác nhau.

Chúc thử ra vui nhé. :)

Chị Clytie (vi-VN, Vietnamese free-software translation team / nhóm Việt hóa phần mềm tự do)
http://groups-beta.google.com/group/vi-VN

[1] http://www.riverland.net.au/~clytie/OpenOffice/anhchup/TCM/TCM1.png

Attachment: PGP.sig
Description: This is a digitally signed message part

Trả lời cho