Chào các bạn :)

Nam đã chạy các công việc QA:

http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Th%E1%BB%AD_ra_Ph%C3%A1t_h% C3%A0nh

trên hệ thống Windows XP SP 2 chạy trên máy kiểu i386.

Nếu bạn cũng chạy Windows phiên bản nào trên bất cứ kiểu máy nào, hãy so sánh kết quả để đảm bảo OpenOffice.org 2.1 tiếng Việt cho Windows có chất lượng cao.

Bản xây dựng 2.1 RC2 chạy được trên máy và hệ thống của Nam, không bị lỗi trừ :

1.
Tên tập tin chứa ký tự tiếng Việt không hiển thị cho đúng khi:
(a) Xuất tài liệu dạng PDF
(b) In vào tập tin (định dạng PostScript .ps ?)

2.
Impress -> Powerpoint thay đổi phông chữ
Khi lưu tập tin trình diễn kiểu OpenOffice.org sang định dạng Powerpoint, rồi mở lại tập tin trong chương trình MS Powerpoint, có hiện ra phông chữ khác.

3.
Việc hiện thông báo không cập nhật cột
Xem kết quả của công việc số 16:

16. Tạo bảng trong ô xem thiết kế
*Trong công việc này, kiểm tra mỗi phần hộp thoại hiển thị được, và mỗi chuỗi đã
gõ cũng hiển thị được.*
Nhấn vào biểu tượng Bảng trong ô cửa sổ Cơ sở dữ liệu Nhấn vào « Tạo bảng trong ô xem thiết kế... » trong ô cửa sổ « Tác vụ » Gõ (ký tự tiếng Việt) họ tên, địa chỉ nhà và số điện thoại là ba Tên Trường Gõ (ký tự tiếng Việt) Mô Tả ngắn cho mỗi trường Nhấn vào biểu tượng Lưu (hoặc Tập tin > Lưu, hoặc Ctrl-S), gõ tên tập tin
« Bảng1 » để sử dụng trong công việc sau.
Nhấn « Được » trong hộp thoại tạo khoá riêng.
Nhấn vào biểu tượng « Chỉ mục thiết kế », rồi nhấn vào nút Đóng
Đóng cửa sổ
Trong công việc này, mỗi phần hộp thoại hiển thị được không? Được Mỗi chuỗi đã gõ cũng hiển thị được không? Được Bị lỗi nào? Hiện thông báo không thể thay đổi cột ID để tự động gán giá trị
nhưng cột ID vẫn có giá trị tự động.

4.
Để tránh gõ sai, chị đã tạo một số đoạn chữ tự động gõ — tiếc là chị đã tạo một đoạn chữ cũng chứa lỗi ! Kết quả là nhiều chuỗi « cơ sở dữ liệu » hiện ra « co sở dữ liệu ». Chị đã sửa đoạn chữ đó, và sẽ sửa tất cả các lỗi này trong tập tin giao diện. **Quá hạn sửa lỗi : các việc sửa được làm sau ngày 8 tháng 11 [1] sẽ được hợp nhất trong OpenOffice.org 2.2


Nếu bạn có rảnh chạy các công việc thử ra cần thiết:

http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Th%E1%BB%AD_ra_Ph%C3%A1t_h% C3%A0nh

thì hữu ích nhất, nhưng mà thậm chí nếu bạn không có rảnh chạy các công việc, hãy kiểm tra nếu hệ thống Windows của bạn cũng gặp lỗi 1-3 nói trên. Gửi thư nhé.

Nhờ sự cố gắng của Nam, dự án này gần hơn việc phát hành OpenOffice.org 2.1 tiếng Việt cho Windows.

Chúc thử ra vui vẻ. ;)

Chị Clytie (vi-VN, Vietnamese free-software translation team / nhóm Việt hóa phần mềm tự do)
http://groups-beta.google.com/group/vi-VN

[1] Kế hoạch phát hành OpenOffice.org 2.1
http://wiki.services.openoffice.org/wiki/OOoRelease205

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

Trả lời cho