Chào các bạn :)

Trong khi đợi nhà phát triển NSIS (phần mềm trong bộ cài đặt Windows) hỗ trợ UTF-8, những nhà phát triển OpenOffice.org đã chỉnh sửa lỗi này. Họ sẽ chạy một văn lệnh perl chuyển đổi các ký tự tiếng Việt trong những chuỗi của bộ cài đặt OpenOffice.org (trên Windows) sang Unicode _tổ hợp_, không phải Unicode dựng sẵn.

NSIS có thể đọc Unicode tổ hợp và chuyển đổi sang một bảng mã cũ, mà nó hiển thị được. Xem những lỗi:

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=72905
http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=73103
http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=73192

Kết quả là điều hợp viên OpenOffice.org sẽ xây dựng OpenOffice.org Việt cho Windows với văn lệnh này: xem màn hình của bản xây dựng thử ra:

http://www.openoffice.org/nonav/issues/showattachment.cgi/41942/vi-1.png

Chị sẽ thông báo ở đây khi bản xây dựng OpenOffice.org Việt Windows mới này sẵn sàng để tải về.

Cám ơn những người dùng đã thông báo lỗi này. :)

Clytie (vi-VN, Vietnamese free-software translation team / nhóm Việt hóa phần mềm tự do)
http://groups-beta.google.com/group/vi-VN


Attachment: PGP.sig
Description: This is a digitally signed message part

Trả lời cho