Chào các bạn :)

OpenOffice.org 2.1 tiếng Việt mới được phát hành chính thức cho hệ điều hành [1] Windows !

Xem trang tải xuống [2].

Bản phát hành OpenOffice.org này chứa nhiều tính năng hay mới: ban xài thử nhé. :)

OpenOffice.org là bộ ứng dụng văn phòng có tính năng đầy đủ — bất cứ việc nào có thể làm bằng MS Office, bạn sẽ làm khá hơn bằng OpenOffice.org ... và nó hoàn toàn miễn phí.

Bạn có quyền cài đặt OpenOffice.org vào nhiều máy tính khác nhau, sao chép OpenOffice.org vào đĩa CD/DVD hay thanh USB, và phân phối OpenOffice.org cho các bạn bè hay bạn đồng nghiệp.

Để tìm thêm thông tin, xem trang chủ của Dứ án OpenOffice.org Việt [3], trang chủ của dự án OpenOffice.org chính [4], hoặc hỏi câu trong hộp thư chung <users@vi.openoffice.org> [5].

Lúc bây giờ bạn có dịp làm mọi việc, ở nhà, ở chỗ làm hay ở trường học, bằng phần mềm được dịch sang tiếng Việt. Lấy OpenOffice.org 2.1 Việt !

Clytie (vi-VN, Vietnamese free-software translation team / nhóm Việt hóa phần mềm tự do)
http://groups-beta.google.com/group/vi-VN

[1] Cũng được phát hành cho Mac OSX (Intel); các bản xây dựng khác sẽ được phát hành một khi tiến trình đảm bảo mức chất lương (QA) đã được chạy xong. Chưa phát hành OpenOffice.org 2.1 Việt cho hệ điều hành của bạn thì mời bạn giúp đỡ thử ra nhé. :) Hỏi câu trong hộp thư chung. [5]

[2] http://vi.openoffice.org/about-downloads.html

[3] http://vi.openoffice.org/

[4] http://openoffice.org/

[5] http://vi.openoffice.org/about-mailinglist.html


Attachment: PGP.sig
Description: This is a digitally signed message part

Trả lời cho