Chào mọi người,

Tôi đã ngẫu nhiên vào trang thông tin sau đây.

Công ty Misa đang sử dụng OOo (bản tiếng Anh) cho toàn bộ các máy tính
của công ty (vài trăm cái).

Bây giờ đang tổ chức các khóa đào tạo sử dụng OOo cho doanh nghiệp nhỏ ở VN.

http://www.misa.com.vn/Default.aspx?Page=NewsDetails&NewsID=226

Không rõ có thu tiền hay không ? Nhưng đây là một sự kiện đáng mừng cho
những người dùng OOo. Rất tiếc là bản OOo được dùng lại bằng tiếng Anh...

-- 
M. Vu Do Quynh
Agence universitaire de la Francophonie, Bureau Asie Pacifique
Responsable, Campus numérique francophone (CNF) de Hanoi
C°/ IFI (Rez de chaussée, derrière l'Amphi. Marcel Dassault)
Bâtiment D, Impasse (Ngo) 42, rue Ta Quang Buu (Q. Hai Ba Trung), Hanoi
Tél: +84-4-868.48.85 ; Télécopie: +84-4-869.45.09
Sites de toile: http://www.vn.refer.org/

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

Trả lời cho