Chào các bạn,

Một tin vui mừng :

http://vietnamnet.vn/cntt/2007/09/738799/

Trích đoạn:

"Ông Vũ Duy Lợi, Giám đốc Trung tâm Tin học, Văn phòng Trung ương Đảng cho hay việc chuyển đổi sang ứng dụng phần mềm OpenOffice sẽ bắt đầu từ năm 2008."
...

Từng bước, từng bước đi vững chắc ... ;-)
--

Agence universitaire de la Francophonie - Bureau Asie-Pacifique

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

Trả lời cho