Tin vui! Hy vong rang viec nay se duoc phat trien that su!
Nam

On 9/10/07, Nghia Le <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
>
> --- Vu Do Quynh <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
>
> > Chào các bạn,
> >
> > Một tin vui mừng :
> >
> > http://vietnamnet.vn/cntt/2007/09/738799/
> >
> > Trích đoạn:
> >
> > "Ông Vũ Duy Lợi, Giám đốc Trung tâm Tin
> > học, Văn phòng Trung ương Đảng
> > cho hay việc chuyển đổi sang ứng dụng
> > phần mềm OpenOffice sẽ bắt đầu
> > từ năm 2008."
> > ...
> >
> > Từng bước, từng bước đi vững chắc ...
> > ;-)
> > --
> >
> > Agence universitaire de la Francophonie - Bureau
> > Asie-Pacifique
> >
> >
> ---------------------------------------------------------------------
> > To unsubscribe, e-mail:
> > [EMAIL PROTECTED]
> > For additional commands, e-mail:
> > [EMAIL PROTECTED]
> >
> >
> Hi All,
> Chắc chắn là các máy tính trong hệ thống
> thông tin của Đảng sẽ chuyển đổi sang
> OOo.
> http://blog.360.yahoo.com/blog-LU.CUQA9b6gRyol5jVT.?p=474
> Le Trung Nghia
>
>
>
>
> ____________________________________________________________________________________Ready
>  for the edge of your seat?
> Check out tonight's top picks on Yahoo! TV.
> http://tv.yahoo.com/
>
> ---------------------------------------------------------------------
> To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
> For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
>
>

Trả lời cho