Mình cũng bị giống bạn Dũng. 4 link tải cho windows đều bị lỗi, chỉ có cái
"máy nhân bản 2" làm việc. Nhà mình nối mạng FPT.

Vào ngày 11/09/2007, Ngo Hung Dung <[EMAIL PROTECTED]> viết:
>
> Xin lỗi Clytie,
> Hình như cả hai trang:
>
> ftp://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/680/OOG680_m4/Build-1/OOo_2.3.0_070907_Win32Intel_install_vi.exe
>
> http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/680/OOG680_m4/Build-1/OOo_2.3.0_070907_Win32Intel_install_vi.exe
> đều bị báo lỗi.
>
> Không biết là do đường truyền của tôi hay là sao, để tôi xem lại
>
> Thanks
>
> 2007/9/10, Clytie Siddall <[EMAIL PROTECTED]>:
> >
> > Chào các bạn :)
> >
> > OpenOffice.org Việt 2.3.0 RC2 sẵn sàng để thử nghiệm:
> >
> > http://vi.openoffice.org/about-downloads.html
> >
> > Xin hãy thông báo lỗi cho Bộ Theo dõi Vấn đề [1], cho
> > hộp thư chung <users@vi.openoffice.org>, hay cho tôi.
> >
> > Chúc thử nghiệm vui nhé. ;)
> >
> > Clytie
> >
> > (vi-VN, Vietnamese free-software translation team / nhóm Việt hóa
> > phần mềm tự do)
> > http://groups-beta.google.com/group/vi-VN
> >
> > [1] http://vi.openoffice.org/servlets/ProjectIssues
> >
> >
>
>
> --
>        *( | )*
>         /---\
> Tìm tha thứ người, hơn được người thứ tha
> Tìm yêu mến người, hơn được người mến yêu
>
> Ngô Hùng Dũng
>

Trả lời cho