Nguyen Van Cong a écrit :

> 1/ Việc thực hiện trộn thư (Mail Merge) trong OpenOffice tôi chưa thể thực
> hiện được ?

Cái này không quá khó. Có lẽ sẽ phải soạn (dịch) một tài liệu bằng tiếng
Việt. Trong khi chờ đợi phải tham khảo các tài liệu sẵn có bằng tiếng anh :

http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/index.html

http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/word_processing/writer2_EN.html

Nếu anh hiểu được tiếng Pháp, trang này có nhiều video (tuy nhiên nếu
không hiểu tiếng Pháp, cũng có thể xem các video và đoán các động tác) :

http://www.csdm.qc.ca/sitsat-mtl/openoffice/

Xem cụ thể "Catégorie A : Traitement de texte — Section 08
Production d'un publipostage" về cuối (cột bên trái của trang)

hoặc tham khảo trang này là đầy đủ nhất (theo tôi):
http://www.newlinuxuser.com/howto-mail-merge-with-openofficeorg/

> 2/ Xây dựng một Template cho riêng cá nhân (file Normal.dot trong MS Office)
> để tạo một môi trường làm việc mặc định khi mở tài liệu mới như: Định dạng
> lề trang, khổ trang giấy, font chữ, kích thước fotn chữ, tắt bỏ các chức
> năng tự động gạch đầu dòng, tự động điền số (Autocorrect) .... tôi chưa biết
> cách để xây dựng file Template này ?
> 

Bạn tạo ra các style, định dạng, khổ trang, các lề trái phải theo yêu
cầu rồi save file đó theo dạng template (OTT nếu là Writer, OTS nếu là
Calc, OTP nếu là Impress...). sau đó khi cần dùng template đây, chỉ cần
mở file có đuôi OTT thì sẽ có file "no title.odt" để soạn với các định
dạng đã định nghĩa sẵn.-- 
M. Vu Do Quynh
Agence universitaire de la Francophonie, Bureau Asie Pacifique
Responsable, Campus numérique francophone (CNF) de Hanoi
C°/ IFI (Rez de chaussée, derrière l'Amphi. Marcel Dassault)
Bâtiment D, Impasse (Ngo) 42, rue Ta Quang Buu (Q. Hai Ba Trung), Hanoi
Tél: +84-4-868.48.85 ; Télécopie: +84-4-869.45.09
Sites de toile: http://www.vn.refer.org/

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

Trả lời cho