Tôi hỏi nếu cập nhật để nâng cấp từ o0o2.30 lên 2.40 được không? Làm cách nào 
nhờ công đồng giúp đỡ

----- Thư Gốc ----
Từ Clytie Siddall <[EMAIL PROTECTED]>
Đến: users@vi.openoffice.org
Đă gửi: Thứ Sau, 21 Tháng M.Hai, 2007 12:05:44 AM
Chủ đề: Trợ lý Cài đặt OpenOffice.org trên Windows

Chào các bạn :)

Như bạn có thể đã biết, Trợ lý Cài đặt OpenOffice.org
 
không hiển thị đúng trên Windows. Xem vấn đề đã thông 
báo (tiếng Anh):

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=81728

Rất khó giải quyết. :(

Tôi đã đề nghị dự án OpenOffice.org hợp nhất phần 
mềm NSIS Unicode (phần mềm cài đặt vào Windows thì dùng 
NSIS):

http://www.scratchpaper.com/

nhưng mà trong khi đợi (không biết bao lâu...), có lẽ 
chúng ta cần phải cài đặt bằng tiếng Anh, tốt hơn có 
các màn hình cài đặt không thể đọc được.

Công đã nói:

> Việc cài đặt OpenOffice chỉ tiến hành được trên hệ
 
> điều hành Windows XP,
> không thể cài OpenOffice trên hệ điều hành Windows 98

Cũng vậy với bạn phải không?

Nhân tiện, tôi vui lòng thấy công đồng giúp nhau, nhất 
để hỗ trợ người dùng mới. Đặc biệt cám ơn Quýnh.
 :)

Trang tải xuống đã được cập nhật lên phiên bản thử
 
OpenOffice.org 2.4.0:

http://vi.openoffice.org/about-downloads.html

Xem hộp thư chung địa phương hoá ([EMAIL PROTECTED]) 
để tìm thông tin về bản dịch hiện thời.

Chúc bạn thử vui vẻ nhé. :)

Clytie

Nhóm Việt hoá Phần mềm Tự do
http://vnoss.net/dokuwiki/doku.php?id=projects:l10n
---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]   ____________________________________________________________
Tại sao đàn ông lại thích nhìn phụ nữ có mái tóc dài hơn?
Khám phá tại Yahoo! Hỏi & Đáp
http://vn.answers.yahoo.com

Trả lời cho