Chào các thành viên :)

Quản trị hệ thống ở ISP đã thông báo rằng một số người dùng đã gặp lỗi 404 (không tìm thấy tập tin) khi thử tải xuống bản xây dựng Windows kiểu .zip của OpenOffice.org 2.4.0-m1.

Xin lỗi: tôi chưa cập nhật liên kết. :(

Tôi mới cập nhật liên kết trên trang tải xuống của dự án này:

http://vi.openoffice.org/about-downloads.html

Liên kết là:

http://aztec.riverland.net.au/clytie/OpenOffice/OOo_2.4.0_080105_Win32Intel_install_vi.exe.zip

Tập tin có kích cỡ 110 MB.

Tên tập tin sẽ thay đổi với mỗi bản xây dựng mới : cả hai số thứ tự phiên bản và ngày có biến đổi. Vậy nếu bạn gặp lỗi 404 khi thử tải xuống, chỉ nhập địa chỉ của thư mục (không thay đổi):

http://aztec.riverland.net.au/clytie/OpenOffice/

rồi nhấn vào tên tập tin được hiển thị.

Chúc bạn thử vui vẻ. :)

Clytie

Nhóm Việt hoá Phần mềm Tự do
http://vnoss.net/dokuwiki/doku.php?id=projects:l10n
---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

Trả lời cho