Chào các bạn :)

Xin lỗi tôi trả lời trễ.

On 26/01/2008, at 10:52 AM, Nguyen Duc Quan wrote:

Chào bạn Nam.
Cảm ơn bạn Nam đã thông báo giúp. Về mặt nội dung để cho dễ hiểu hơn đối với mọi người (kể cả người nước ngoài - ko rõ là chị Clytie có hiểu ko :D), tôi nghĩ bạn nên dùng chữ có dấu trong mail thông báo.

Có lẽ người dùng không có bố trí bàn phím tiếng Việt, hoặc không thể dễ chuyển đổi sang bố trí như vậy. ?

Thanks for your help.
Nguyen Duc Quan.

-----Original Message-----
From: [EMAIL PROTECTED] [mailto:[EMAIL PROTECTED] On Behalf Of Nam T. Nguyen
Sent: Friday, January 25, 2008 9:25 PM
To: users@vi.openoffice.org
Subject: Re: Thong bao loi!

Chi Clytie

Chi co the giup em sua trang
http://vi.openoffice.org/about-mailinglist.html khong?

Hien tai chung ta chi co hai hop thu chung la users@ va l10n@ ma thoi.

Nếu chúng ta không định sử dụng các hộp thư chung khác, ta có thể gỡ bỏ. Vẫn còn có thể phục hồi nếu hai hộp này trở thành quá bận. (Nam muốn chỉnh sửa trang không? Không thì tôi có thể sửa.)


De thong bao loi do du an OpenOffice.org, ban Quan vui long gui ve cho
hop thu chung [EMAIL PROTECTED]

Gửi đi. :)

Mỗi sự góp ý hay báo cáo lỗi sẽ giúp làm bản dịch tốt đẹp hơn.

Xin hãy so sánh với bản xây dựng mới nhất: chúng tôi cứ sửa lỗi. Chẳng hạn, Trung đã thông báo rằng bản dịch có hai chuỗi nhầm lẫn, để mà (trong trình đơn ngữ cảnh Math) cú nhấn vào biểu tượng dấu cộng sẽ Thu nhỏ, còn cú nhấn vào biểu tượng dấu trừ sẽ Phóng to. :D Tôi vừa mới sửa trong bản dịch mới nhất (sẽ xuất hiện trong bản xây dựng kế tiếp, sau m4).

Bất chấp kiểu lỗi hay mức quan trọng, mỗi lỗi được sửa thì cải tiến OpenOffice.org Việt. :)

Thông báo lỗi nhé !

Chúc các bạn ăn Tết vui vẻ. :)

Clytie

Nhóm Việt hoá Phần mềm Tự do
http://vnoss.net/dokuwiki/doku.php?id=projects:l10n

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

Trả lời cho