Chào các bạn :)

Theo lịch phát hành [1] cho OpenOffice.org 2.4, chúng ta có khoảng hai tuần để thử OpenOffice.org Việt 2.4 trước khi phát hành.

Ghi chú : KHÔNG thẻ phát hành một bản xây dựng chưa được thử.

Dù các bản xây dựng sẽ vẫn còn được hiển thị trên trang tải xuống của dự án này, chỉ những bản xây dựng đã được phát hành chính thức có thể được truy cập thông qua các liên kết tải xuống của dự án OpenOffice.org chính, hoặc qua đĩa CD/DVD chính thức.

Để phân phối rộng rãi OpenOffice.org Việt, chúng ta cần phải thử và phát hành nó.

Đây không phải là một thủ tục phức tạp.

1. Tải về bản xây dựng m7 [2].

2. Dùng nó một cách bình thường: chúng ta nên biết nếu nó có thể làm các việc hàng ngày. Nó chạy được không?

3. Nếu bạn có rảnh, cũng sao chép biểu mẫu đơn giản này [3] và điền vào.

4. Muốn thử đặc biệt các tính năng mới của OpenOffice.org 2.4 thì xem trang này [4].

Bất chấp bạn có rảnh làm mấy bước trên danh sách này, xin hãy viết thư cho tôi _trước khi ngày 4, tháng 3_, cho tôi biết nếu OpenOffice.org Việt phiên bản m7 chạy được trên máy tính và hệ điều hành của tôi.

Không cần viết báo cáo chi tiết. v.d.

« Chào bạn. OpenOffice.org Việt m7 chạy được trên máy Windows XP của tôi. Tôi đã sử dụng nó để tạo tài liệu, in ấn và xem một trình diễn. Trong trình diễn, OpenOffice.org hiển thị một số phông chữ (v.d. (tên)) một cách không đẹp. Xem ảnh chụp màn hình đính kèm. »

Tuy nhiên, mỗi chi tiết sẽ giúp đỡ. ;)

Chúc bạn thử vui nhé. :)

Clytie

Nhóm Việt hoá Phần mềm Tự do
http://vnoss.net/dokuwiki/doku.php?id=projects:l10n

[1] http://wiki.services.openoffice.org/wiki/OOoRelease24

[2] http://vi.openoffice.org/about-downloads.html

Bản xây dựng OOH680_m7 cũng là phiên bản 2.4.0rc1, bản ứng cử phát hành thứ nhất. Giờ cũng có bản xây dựng cho FreeBSD, dù chỉ phiên bản 2.3.1.

[3] http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Th%E1%BB%AD_ra_Ph%C3%A1t_h%C3%A0nh

[4] http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Vi-Th%E1%BB%AD_2.4

Xem thêm:
http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Th%E1%BB%AD_ra

Attachment: PGP.sig
Description: This is a digitally signed message part

Trả lời cho