Chào các bạn,

Tôi có thấy những tài liệu hướng dẫn sử dụng OpenOffice.org do Cty Misa
soạn và cung cấp trực tuyến.

http://www.misa.com.vn/Default.aspx?Page=ProductView&ProductID=OpenOffice

các bạn có thể tham khảo để dùng (trong thẻ "download").

Chúc mạnh khỏe
-- 
M. VU DO Quynh
AUF (Tổ chức hợp tác ĐH Pháp ngữ)
Campus numérique francophone (CNF) de Hanoi
Nhà D, ngõ 42 Tạ Quang Bửu
Tél.: (84-4) 868.48.85 ; Fax: (84-4) 869.45.07
http://www.vn.refer.org/vietnam/


---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

Trả lời cho