Lam Bui Bao a écrit :

> Trung tam tui co ke hoach chuyen qua su dung OpenOffice Impress de thay
> the cho MSPowerPoint nhung hien tai Impress khong the play duoc cac file
> PowerPoint da thiet ke san co nhung OLE WindowMedia Player. Hinh nhu
> OpenOffice khong ho tro OLE cua Window thi phai?

Trước đây tôi có thử dùng các tệp audio trong Impress 2.1 thì nói chung
có nhận xét là lúc đó Impress chưa hỗ trợ tốt các tệp multimedia trong
các trình diễn.

Hình như về mặt này Impress vẫn còn thua Powerpoint.

Để dùng các tệp PPT cũ, anh có thể dùng Powerpoint Viewer là PM của
Microsoft miễn phí (download tu Microsoft website) dùng để mở và in
(không sửa được) các tệp PPT.

Chúc thành công.
-- 
M. VU DO Quynh
AUF (Tổ chức hợp tác ĐH Pháp ngữ)
Campus numérique francophone (CNF) de Hanoi
Nhà D, ngõ 42 Tạ Quang Bửu
Tél.: (84-4) 868.48.85 ; Fax: (84-4) 869.45.07
http://www.vn.refer.org/vietnam/


---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

Trả lời cho