Hiện tại các phiên bản mới của oOo đang dần dần được cập nhật và cải tiến
dần. Xin anh hãy yên tâm là oOo sẽ mãi mãi trở thành là một công cụ trợ giúp
đắc lực cho người dùng văn phòng trong một thời gian không lâu.
Tôi đang triển khai phần mềm oOo cho toàn bộ cơ quan ban ngành liên quan.
Tất cả mọi người dùng ban đầu đều có sự than phiền rất nhiều, chẳng hạn như:
+ giao diện quá khác lạ.
+ Các thao tác đơn giản ở MS World sao ở oOo quá khó.
+ Chương trình chạy quá chậm trên máy có cấu hình thấp
+ ....
- Tuy nhiên từ phiên bản 2.1 cho đến 2.4 các vấn đề phát sinh từ phía người
dùng đã dần dần được tháo gỡ và đưa giao diện oOo thật sự đến gần hơn người
dùng. Tạo cho người dùng một giao diện hoàn toàn thân thiện.
- Ngoài các tính năng được cập nhật trong phiên bản 2.4, hiện tại oOo
version 2.4 đã cải thiện một thực tế mà từ phía người dùng thấy rõ đó là đã
cải thiện được phần nào về vấn đề đòi hỏi nhiều tài nguyên trên máy tính đời
mới.


Vào ngày 29/04/2008, Vu Do Quynh <[EMAIL PROTECTED]> viết:
>
> HLD Vuong <[EMAIL PROTECTED]> a écrit :
>
> Một trong những phần mềm mã nguồn mở mạnh như:
> > Abiword cũng có chức năng Change Case cơ bản rất mạnh
> > Vậy mà OpenOffice lại tệ quá tính năng change case dễ viết, lập  trình
> > vậy mà đưa vào thành hiệu ứng "quái gỡ" làm bực mình. Tại sao  không đưa
> > change case vào trình đơn như Abiword hoặc Microsoft Word  đã làm !!!?
> >
>
> Để thực hiện chức năng "Case Title" chẳng hạn, cách làm như sau:
>
> Cách thứ nhất:
> Chọn câu để thực hiện chức năng.
> Mở thực đơn "Format" (Định dạng).
> Chọn thực đơn phụ "Character..." (Kỹ tự...)
> Trong hộp thoại, chọn thực đơn bên phải "Effects" (Hiệu ứng) và chọn
> "Title
> characters" (Tựa đề)
>
> Cách thứ nhì (hiệu quả hơn):
> Tạo một style kiểu đoạn văn (paragraph) mới, căn cứ vào kiểu paragraph
> định dùng cho tựa đề (ví dụ Title) với một tên mới (ví dụ "Title-ChuHoa")
> trong cửa sổ Stylist (F11) với các chứ năng trên trong thẻ "Hiệu ứng" (Font
> effects) của paragraph ví dụ "Title-ChuHoa) để áp dụng style đó khi cần
> thiết.
>
> Nói chung, phải nhớ rằng thế mạnh của OpenOffice.org là dựa vào các chứ
> năng Style (như cách định dạng các trang web).
>
>
>
> --
>
> Agence universitaire de la Francophonie - Bureau Asie-Pacifique
>
>
> ---------------------------------------------------------------------
> To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
> For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
>
>

Trả lời cho