Chào cả nhà,

Mình có mấy ý kiến nhỏ thế này:

   - Để trợ giúp người sử dụng nên dùng 1 forum hơn là mailing list vì quen
   thuộc & dễ dùng hơn với số đông.
   - Dự án ovniconv/tttuconv là rất quan trọng vì khi chuyển đổi phần mềm
   mới cần tương thích với các tài liệu cũ. Sẽ rất bất tiện nếu dùng OO để soạn
   tài liệu mới nhưng lại phải quay về với MS để đọc, sửa tài liệu cũ.


Vào 19:28 Ngày 23 tháng 5 năm 2008, Clytie Siddall <[EMAIL PROTECTED]>
đã viết:

> Chào các người dùng :)
>
> Một khi OpenOffice.org 3.0 Việt (với bản dịch giao diện và Trợ giúp hoàn
> toàn) được phát hành, hộp thư chung này sẽ hấp dẫn một số người dùng cứ
> tăng.
>
> Mong nó không phải quá bận như hộp thư chung tiếng Anh
> [EMAIL PROTECTED] (hơn 100 thư hàng ngày), nhưng mỗi người dùng sẽ cần
> sự giúp đỡ.
>
> Người dùng sẽ hỏi câu, gặp khó khăn hay tìm thông tin cụ thể. Vậy thậm chí
> nếu bạn chỉ có vài phút thời gian còn rảnh thỉnh thoảng, bạn vẫn còn có thể
> đáp ứng một câu hỏi của người dùng. Nếu mỗi thành viên đôi khi đáp ứng một
> thư, đúng như trên Pootle, kết quả cứ cộng lại.
>
> Mỗi câu hỏi được giải là một người dùng OpenOffice.org mà thỏa hơn. Sau đó
> thì người dùng đó giới thiệu OpenOffice.org Việt cho gia đình và bạn bè...
> v.v.
>
> Một số « lỗi » thực sự do người dùng chưa quen với chương trình hay hệ điều
> hành. Chẳng hạn, thư này (gửi cho [EMAIL PROTECTED]):
>
> On 21/05/2008, at 11:05 AM, OpenOfficeVi Viet wrote:
>
> Em thấy dùng openoffice cũng hay,nhưng nó lại cạnh tranh với word,bay giờ
> file word mở ra là vào thẳng open.Nhưng nói chung tạo dược file acrobat
> cũng
> hay
>
>
> Vấn đề này không phải nhờ phần mềm OpenOffice.org. Người dùng này có thể
> đặt hệ thống để mở mỗi tập tin Word bằng OpenOffice.org. Rất dễ trên Mac
> OSX. Trên Windows làm như thế nào?
>
> Hơn nữa, có ai biết ai gửi thư này? :o
>
>  Clytie
>
>
> Nhóm Việt hoá Phần mềm Tự do
>
> http://vnoss.net/dokuwiki/doku.php?id=projects:l10n
>

Trả lời cho