2009/3/22 Phuong Vo <clari...@gmail.com>

> Great work! Thanh a lot! Em sẽ cố gắng tham gia vào việc trả lời các
> câu hỏi trên này ;)
>
> 2009/3/22 Nam T. Nguyen <n...@nntsoft.com>:
> > Diễn đàn chính thức của chúng ta đã đi vào hoạt động!
> >
> > http://user.services.openoffice.org/vi/forum/index.php
> >
> > Mọi vấn đề xin gửi thư trực tiếp cho tôi, hoặc vào diễn đàn "Ý kiến và
> > Đóng góp".
> >
> > Nam
> >
>
>
>
> --
> You can reach me at #hanoilug on Freenode.
>

Chúc mừng! Chúc mừng! ^^

-- 
Lê Ngọc Minh - Lớp Khoa học máy tính K52 - Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Minh Ngoc Le - Computer science - Hanoi University of Technology.
cume...@gmail.com - http://cumeo89.blogspot.com

Trả lời cho