Hộp thư l10n chỉ nhận thư liên quan đến việc bản địa hóa phần mềm.

Các trao đổi khác xin được gửi đến us...@.

Đây là lỗi và hy vọng đã được khắc phục. Mọi người thử lại xem có còn
bị cấm không nhé.

Xin cảm ơn
Nam

2009/3/24 Vu Phan Gia <phangi...@gmail.com>:
> Hiện nay thì các bạn trong BQT không có mặt trong diễn đàn.
> Nếu có restrict thì cũng nên ghi một câu cho bà con biết với chứ (hic)
>
> 2009/3/24 Nguyen Duc Quan <duc-q...@vnn.vn>
>
>> HI
>> Cái này chắc do người quản trị diễn đàn chưa mở quyền post bài.
>> Hay chỉ có các thành viên cấp cao mới được quyền post ở đây nhỉ.
>>
>> Không hiểu mấy bác quản trị diễn đàn có đó ko nhỉ?
>>
>> Thanks.
>> -----Original Message-----
>> From: Vu Phan Gia [mailto:phangi...@gmail.com]
>> Sent: Tuesday, March 24, 2009 09:39
>> To: users@vi.openoffice.org
>> Subject: Re: Diễn đàn đã hoạt động! Link tới forum
>>
>> Xin hỏi
>> Tại sao tôi không thể gửi bài được trong phần "Cộng đồng" của diễn đàn?
>>
>> Theo tôi thì nên có thêm một phần trao đổi thông tin trong diễn đàn.
>>
>>
>> 2009/3/24 Nguyen Duc Quan <duc-q...@vnn.vn>
>>
>> > Hi everyone
>> >
>> > Để giúp mọi người tra cứu & tham gia diễn đàn được tiện lợi. Tôi nghĩ nên
>> > có link từ trang chính của Open Office đến diễn đàn này.
>> > Hiện tại chưa có link của diễn đàn ở trang http://vi.openoffice.org/
>> >
>> > Xin cảm ơn.
>> > Nguyen Duc Quan.
>> >
>> > -----Original Message-----
>> > From: bits...@gmail.com [mailto:bits...@gmail.com] On Behalf Of Nam T.
>> > Nguyen
>> > Sent: Sunday, March 22, 2009 12:42
>> > To: users@vi.openoffice.org
>> > Subject: Diễn đàn đã hoạt động!
>> >
>> > Diễn đàn chính thức của chúng ta đã đi vào hoạt động!
>> >
>> > http://user.services.openoffice.org/vi/forum/index.php
>> >
>> > Mọi vấn đề xin gửi thư trực tiếp cho tôi, hoặc vào diễn đàn "Ý kiến và
>> > Đóng góp".
>> >
>> > Nam
>> >
>> >
>> >
>>
>>
>> --
>> Phan Gia Anh Vu, EdD.
>> Dean of Faculty of Pedagogy
>> University of Dalat
>> 01 Phu Dong Thien Vuong, Dalat City
>> Vietnam www.dlu.edu.vn
>>
>>
>>
>
>
> --
> Phan Gia Anh Vu, EdD.
> Dean of Faculty of Pedagogy
> University of Dalat
> 01 Phu Dong Thien Vuong, Dalat City
> Vietnam www.dlu.edu.vn
>

Trả lời cho