2009/5/17 Minh Le <cume...@gmail.com>

> Vào 10:40 Ngày 17 tháng 5 năm 2009, Minh Le <cume...@gmail.com> đã viết:
>
> > Mặc dù trên M$ Word 2007 hiển thị rất ổn nhưng trên Writer chữ "ự" lại bị
> > hỏng:
> > http://tinypic.com/r/mjn1p4/5
> >
> > Có ai biết cách sửa mách mình với!
>
>
> Sau khi kiểm tra lại mình phát hiện ra là M$ Word tự động đổi chữ đó sang
> Times New Roman nên trông như không bị lỗi :P
>

Dùng font: Arial hay Arial Unicode MS thì không sao.
Đây là lỗi của font chứ không phải OOo.

-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remo...@gmail.dot.com
<vuhung16plus%7bremove...@gmail.dot.com>, YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16dg
A brief profile: http://www.hn.is.uec.ac.jp/~vuhung/Nguyen.Vu.Hung.html

Trả lời cho