Chào mọi người,

Cuối cùng thì lỗi Calc không mở được link trong file Excel đã được giải thích 
trong báo cáo lỗi sau.
http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=95893

Lỗi này thực chất đã được report trước đó (issue 31050): 
http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=31050

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Probably duplicate of issue 31050.
See comment:
------- Additional comments from dr Tue Nov 21 10:42:28 +0000 2006 ------- Calc
only supports hyperlinks in text cells. That is because it inserts a hyperlink
textfield into the cell, while Excel stores the hyperlink as cell property. In
the attached file, the first cell contains text that looks like a number, the
other cells are numbers.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Trong Ms Excel, link được đặt tới toàn bộ cell nên ko quan tâm đến định dạng & 
nội dung bên trong cell đó.
Nhưng ở Calc thì link được đặt liên kết tới từng đoạn text trong cell & cell đó 
ở định dạng text,
cho nên Calc sẽ ko nhận ra link ở các cell có định dạng số.

Cách xử lý:
1. Chuyển sang định dạng text.
2. Thêm hàm hyperlink.
Xem file đính kèm.

Cách 1. chuyển sang text là đơn giản & hiệu quả hơn, tuy nhiên vẫn còn 1 số các 
link cho nội dung 
cell là công thức vẫn ko được chuyển đổi hết.

Để thực hiện sự chuyển đổi này, nếu có một extension thì tốt quá :)

Hy vọng sự hỗ trợ tương thích giữa OOo & Ms Office ngày càng được hoàn chỉnh 
hơn.

@ anh Hưng,
Chắc anh có thể close issue này được rồi. Cảm ơn anh đã report.

Chúc mọi người sử dụng OOo ngày càng hiệu quả hơn cho công việc!

----
IT Dep.
Nguyễn Đức Quân.
--------------------------------------------------------------
VINACAD Ltd. Co.
Adr: B9 Thăng Long Industrial Park, Đông Anh District, Hà Nội.
Tel: 04.3.8812470
Fax: 04.3.8812471
Mobile: 098.786.2241
---------------------------------------------------------------

Attachment: Link_in_Excel_i31050_testdoc.xls
Description: MS-Excel spreadsheet

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: users-unsubscr...@vi.openoffice.org
For additional commands, e-mail: users-h...@vi.openoffice.org

Trả lời cho