2009/11/11 Nam T. Nguyen <n...@nntsoft.com>

> Chào mọi người sử dụng OOo.
>
>
> http://2009.gnome.asia/wp-content/uploads/2009/10/gnome-asia-schedule2009.html
>
> Theo lịch thì hai thành viên trụ cột của nhóm bản địa hóa OOo sẽ trình
> bày tại hội nghị lần này là:
>
> 1. Thứ sáu, 20 tháng 11, 13:00. The community's open-source software
> translation (MOST) project Vu Do Quynh (25min)
>
> 2. Thứ bảy, 21 tháng 11, 10:30. The vision of OpenOffice.org in
> Vietnam Nguyen Vu Hung (Hanoi, 25min)
>
> Hy vọng cộng đồng chúng ta sẽ có mặt tại hai buổi trình bày đấy để ủng
> hộ dự án, và bày tỏ sự cám ơn công sức của những thành viên.
>
> Hẹn gặp lại
> Nam
>

Hi,

Bác Quỳnh sẽ nói về MOST, còn em nói về OOo.

Bác PGA Vũ đi cafe nhé.

Cái này cũng là người nhà mình:
"Python for life Nam Nguyen (25min)"
http://2009.gnome.asia/wp-content/uploads/2009/10/gnome-asia-schedule2009.html


-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remo...@gmail.dot.com
<vuhung16plus%7bremove...@gmail.dot.com>, YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus
A brief profile: http://www.hn.is.uec.ac.jp/~vuhung/Nguyen.Vu.Hung.html

Trả lời cho