Mọi người

Quản trị forum của Sun thông báo rằng forum tiếng Việt của chúng ta ít
hoạt động, và các câu hỏi của thành viên ít được trả lời.

Không biết chúng ta có nên tiếp tục sử dụng forum không?

Hiện tại forum có khoảng 80 thành viên đăng ký (trong hơn 1 năm qua).

Nam

Trả lời cho