On Mon, Mar 12, 2012 at 11:34 PM,
<ricardo.julio.rodriguez.fernan...@sergas.es> wrote:
> Hi!
>
> I've found this looking for the current state of the calendar application...
>
> http://incubator.myxwiki.org/xwiki/bin/view/Drafts/CalendarApplication
>
> As far as I see, the features desscribed there are far ahead from the current 
> Calendar Application available here...
>
> http://extensions.xwiki.org/xwiki/bin/view/Extension/Calendar+Application
>

> Please, is there any new draft/beto release of the new application described 
> in the Incubator site? Has it been already developed? Is it just an idea?

It's just a specification unfortunately.. Nothing developed.

Thanks,
Marius

>
> Several of the features described there will extremelly welcome by our 
> research team!
>
> Any new will be welcome! Thanks!
>
> Ricardo
>
>
> --
> Ricardo Rodríguez
> Research Management and Promotion Technician
> Technical Secretariat
> Health Research Institute of Santiago de Compostela (IDIS)
> http://www.idisantiago.es
>
> Nota: A información contida nesta mensaxe e os seus posibles documentos 
> adxuntos é privada e confidencial e está dirixida únicamente ó seu 
> destinatario/a. Se vostede non é o/a destinatario/a orixinal desta mensaxe, 
> por favor elimínea. A distribución ou copia desta mensaxe non está autorizada.
>
> Nota: La información contenida en este mensaje y sus posibles documentos 
> adjuntos es privada y confidencial y está dirigida únicamente a su 
> destinatario/a. Si usted no es el/la destinatario/a original de este mensaje, 
> por favor elimínelo. La distribución o copia de este mensaje no está 
> autorizada.
>
> See more languages: http://www.sergas.es/aviso_confidencialidad.htm
> _______________________________________________
> users mailing list
> users@xwiki.org
> http://lists.xwiki.org/mailman/listinfo/users
_______________________________________________
users mailing list
users@xwiki.org
http://lists.xwiki.org/mailman/listinfo/users

Reply via email to