Peter Fassberg wrote:
> Hej!
> 
> Vad har du för roligt projekt på gång som behöver 6 st kort? :-)
> 
> Jag har planerat ett streamingprojekt men jag får tyvärr aldrig
> någon tid över till att komma igång.
> 

Sorry, we usually don't understand here in list på svenska :)

Arthur


_______________________________________________
vdr mailing list
vdr@linuxtv.org
http://www.linuxtv.org/cgi-bin/mailman/listinfo/vdr

Reply via email to