EDS MPhasis Freshers Walkin | Perot Sys Freshers Walkin | Wipro Infotech, Shoppers Stop Recruits Freshers

http://www.it-walkins.com/b4523


iGATE Recruits Freshers | R Systems, Bajaj, Tranquil IT Recruits Freshers

http://www.it-walkins.com/b4522


Dell Freshers Walkin Dec 28 - Jan 1 | Religare Tech Freshers Walkin | Tata Tele, Jobvarsity Recruits Freshers

http://www.it-walkins.com/b4520


HDFC Recruit Fresher | Betterlab Fresher Walkin | Matsya Tech, Alliance, Horizon, sangam Recruit Fresher

http://www.it-walkins.com/b4405Siemens Fresher Walkin Dec 26 - 30 | Tata Fresher Walkin | NCR Corp, Bose Corp Recruits Freshers

http://www.it-walkins.com/b4519Binary Semantics Recruits Freshers | Sitel, Muthoot, Fortis Recruits Freshers

http://www.it-walkins.com/b4518Good Luck

Reply via email to