chào các bác,

em muốn chép dữ liệu từ (màn hình của) xterm sang các ứng 
dụng KDE / GTK.

Em mò hoài mà hỏng thấy cách nào. chiều ngược lại thì quá 
tốt rồi.

Mong chỉ giáo

kỳ anh

PS: lâu ngày kô tham gia list, kô biết dùng UTF8 msg có bị kiên kô 
đây :))
N�HS^�隊X���'�����"�g��j��*.�-���#y��z0}�-q��u쨺�^�G!j*ݣ    
�~'�����������z�n()�,[EMAIL PROTECTED](m����'yȭ�윢o�

Trả lời cho