Ca?m o+n ba.n Hoang Tuan Quynh vi` nhu+~ng lo+`i khuye^n dde.p!
The^' ta.i sao ba.n du`ng bie^.t hie^.u cu?a nha^n va^.t "vu+a` ddi, vu+`a chu+?i. Chu+?i tro+`i, chu+?i la`ng.." va` nay ba.n cho bo.n to^i nhu+~ng lo+`i khuye^n kho^ng te^. la('m?
:-)

From: Hoang Tuan Quynh <[EMAIL PROTECTED]>
Reply-To: vietlug-users@lists.sourceforge.net
To: vietlug-users@lists.sourceforge.net
Subject: Re: [Vietlug] vnlinux logo
Date: Fri, 30 Dec 2005 08:19:49 +0700

Ca'c ba'c bi`nh ti~nh ddo.c 14 ddie^`u ra(n cu?a Pha^.t ddi, ti`nh
hi`nh co' ve? no'ng ro^`i :-)

1. Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình.
2. Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại.
3. Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá.
4. Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị.
5. Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình.
6. Tội lỗi lớn nhất của đời người là lừa người dối mình.
7. Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ti.
8. Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã.
9. Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng.
10. Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe.
11. Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm.
12. Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung.
13. Khuyết điểm lớn nhất của đời người là kém hiểu biết.
14. Yên ủi lớn nhất của đời người là bố thí.

chipheo
NHY޵隊X'u[
ަk!W~鮆zkC [EMAIL PROTECTED],a{,H4mi(ܢov'

_________________________________________________________________
FREE pop-up blocking with the new MSN Toolbar – get it now! http://toolbar.msn.click-url.com/go/onm00200415ave/direct/01/-------------------------------------------------------
This SF.net email is sponsored by: Splunk Inc. Do you grep through log files
for problems? Stop! Download the new AJAX search engine that makes
searching your log files as easy as surfing the web. DOWNLOAD SPLUNK!
http://ads.osdn.com/?ad_id=7637&alloc_id=16865&op=click
_______________________________________________
VietLUG-users mailing list
VietLUG-users@lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/vietlug-users

Trả lời cho