Coi mo^.t ba`i ta.i 
http://www.oss.gov.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=90

. . . .

Chính phủ Đức đã cấm dùng các sản phẩm Microsoft trong các hệ thống máy tính 
“nhạy cảm” [4 ] . Nhằm giám sát và bảo vệ các mạng máy tính của các quốc gia 
thành viên, Cộng đồng châu Âu đã khuyến cáo các tổ chức của Cộng đồng và các 
cơ quan công quyền của các quốc gia thành viên “khuyến khích các dự án dùng 
phần mềm có mã nguồn công khai, vì đó là cách duy nhất bảo đảm trong phần mềm 
không có các “cửa sau” (back doors)” [5 ].
===================================
[5] European Community report on the Echelon Surveillance network, trong đó 
khuyến cáo các quốc gia thành viên EU sử dụng PMNM, 
http://www.europarl.eu.int/tempcom/echelon/pdf/prechelon_fr.pdf, 116 trang.


Mo+'i bie^'t ra(`ng Back Doors (cu+?a sau) cu~ng co' ngay ca? trong IT. 
Tru+o+'c gio+` chi? nghi~ cu+?a kie^?u na`y la` ddo^.c quye^`n cu?a ca'c O^ng 
lo+'n dda'ng ki'nh.

-- 
m k h _ s g n
�(��������h~�Z������XZ��^m�-�����-y�b�v���݆�i����\����d��ą5�^�����)�{(��[��-�+���n���)�����ا�V����z�Z��mzwlj�e�ƭ����{h��ڝ٨n)^��bhmzwm��b��mƬ��ݎ�����)�u�ޖ�^�
躖�y�"����a������x-z�ⶊ���i����.�'z��zW&

Trả lời cho