DDu+`ng lo ba'c a. vi` ca'i phong ca'ch a^'y cua? MS, ta tha^'y o+? mo.i no+i\. Nhu+ng FOSS cu~ng va^~n pha't trie^?n ma.nh o+? ca'c no+i dda^'y. Ta.i sao o+? VN la.i kha'c?

From: dhlong <[EMAIL PROTECTED]>
Reply-To: vietlug-users@lists.sourceforge.net
To: vietlug-users@lists.sourceforge.net
Subject: Re: [Vietlug] (China --> Bill Gates) va`Bill Gates -> Vietnam
Date: Sat, 22 Apr 2006 11:49:44 +0700

Theo tôi thì ngà i Gates nà y không sang Vn để đòi nợ tiền bản quyền mà sẽ giúp thúc đẩy vấn đề đà o tạo CNTT (phong cách Ms). Sợ rằng và i ba năm nữa sv việt nam không còn biết đến các khái niệm GPL, FSF,...

G TT wrote:
DDe^? an u?i ba'c Long, xin phe'p ddo^?i ti' mu.c "Subject: va` ke`m link dde^'n ba`i:
"China president at Gates house, not White House":
"http://news.com.com/China+president+at+Gates+house,+not+White+House/2100-1001_3-6061616.html";

Cuo^.c tha(m vie^'ng vo+'i qua` USD 400,000,000 dda^'y ca'c ba'c!
Du` sao cu~ng ca?m o+n tin nha` tu+` ba'c Long

From: dhlong <[EMAIL PROTECTED]>
Reply-To: vietlug-users@lists.sourceforge.net
To: vietlug-users@lists.sourceforge.net
Subject: [Vietlug] Bill Gates -> Vietnam
Date: Sat, 22 Apr 2006 09:49:59 +0700

Đón tiếp trọng thể quá.
Buồn cho ý tưởng sử dụng phần mềm nguồn mở trong HCC, mới thai nghén đã chết lưu.

VietLUG-users mailing list
VietLUG-users@lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/vietlug-users

_________________________________________________________________
Don�t just search. Find. Check out the new MSN Search! http://search.msn.click-url.com/go/onm00200636ave/direct/01/-------------------------------------------------------
Using Tomcat but need to do more? Need to support web services, security?
Get stuff done quickly with pre-integrated technology to make your job easier
Download IBM WebSphere Application Server v.1.0.1 based on Apache Geronimo
http://sel.as-us.falkag.net/sel?cmd=lnk&kid=120709&bid=263057&dat=121642
_______________________________________________
VietLUG-users mailing list
VietLUG-users@lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/vietlug-users
-------------------------------------------------------
Using Tomcat but need to do more? Need to support web services, security?
Get stuff done quickly with pre-integrated technology to make your job easier
Download IBM WebSphere Application Server v.1.0.1 based on Apache Geronimo
http://sel.as-us.falkag.net/sel?cmd=lnk&kid=120709&bid=263057&dat=121642
_______________________________________________
VietLUG-users mailing list
VietLUG-users@lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/vietlug-users

_________________________________________________________________
Don’t just search. Find. Check out the new MSN Search! http://search.msn.click-url.com/go/onm00200636ave/direct/01/-------------------------------------------------------
Using Tomcat but need to do more? Need to support web services, security?
Get stuff done quickly with pre-integrated technology to make your job easier
Download IBM WebSphere Application Server v.1.0.1 based on Apache Geronimo
http://sel.as-us.falkag.net/sel?cmd=lnk&kid=120709&bid=263057&dat=121642
_______________________________________________
VietLUG-users mailing list
VietLUG-users@lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/vietlug-users

Trả lời cho