Dokumen 24 foto-foto tentang eksekusi kaum komunis 
tahun 1948, silahkan click:

http://kitlv.pictura-dp.nl/index.php?option=com_memorix&Itemid=28&task=result&searchplugin=eenvoudigdistkitlv&onderwerp=+PKI&cp=1


***

Berita terkait, sehubungan dengan ditemukannya foto-foto tsb oleh 
Sejarawan-potret Louis Zweers.

Koran TROUW Krantenarchief,  28 maart 1996
    

Gruwelijke foto's ontdekt van executie van Indonesische communisten in 1948

Van een onzer verslaggevers DEN HAAG - Fotohistoricus Louis Zweers is gestuit 
op tot dusver onbekende, gruwelijke foto's van de afrekening bij Madioen (op 
Java) met Indonesische communisten na hun opstand in 1948 tegen het leiderschap 
van Soekarno.

De twaalf zwart-wit foto's laten fasen zien van een executie door het 
Indonesische leger (TNI). Met touw geboeide leden van de Partai Komunis 
Indonesia (PKI) worden verhoord, in een kuil gedreven en gedood met 
bajonetsteken in de rug. De jonge Republik Indonesia voerde in die tijd niet 
alleen een onafhankelijkheidsoorlog tegen Nederland, maar ook een burgeroorlog 
tegen communisten en rechtse moslims van de Daroel Islam.

Zweers vond de nooit gepubliceerde foto's bij een speurtocht in het archief van 
de toenmalige dienst voor legercontacten, de foto- en filmafdeling van de 
legervoorlichtingsdienst. Ze waren als negatieven opgeborgen bij het Algemeen 
rijksarchief in Den Haag, met de vermelding: Foto's gedode communisten door het 
TNI.

“Ik meen dat foto's een nieuw licht kunnen laten schijnen op historische 
gebeurtenissen”, zegt Louis Zweers. “Het houdt mij bezig wat beelden kunnen 
doen met een bepaalde gebeurtenis. Neem de slachting in het Vietnamese dorp My 
Lai door Amerikaanse militairen op 16 mei 1968. De door de Amerikaan Ronald 
Haeberle gemaakte foto's werden pas in 1969 openbaar en brachten toen meer 
teweeg dan massa's tekst over de oorlog in Vietnam.”

De speurtocht van Louis Zweers begon al vorig jaar voor zijn in december 1995 
uitgekomen boek Agressi II: Operatie Kraai - De vergeten beelden van de tweede 
politionele actie. Bij zijn onderzoek naar de herkomst van de foto's van de 
executies bij Madioen, ontdekte Zweers dat de Nederlandse 
regeringsvoorlichtingsdienst er intern melding van had gemaakt. Medewerker H. 
Leopold van die dienst (nu RVD) schreef in een verslag over tweede politionele 
actie in december 1948, dat de journalist Zandstra van het Nederlands-Indische 
dagblad De Locomotief de foto's had gevonden. “De foto's zijn het ergste en het 
meest hemeltergende dat tot nu toe op dit gebied is vertoond. Ze zijn terstond 
opgestuurd naar Batavia”, berichtte Leopold op eerste kerstdag 1948.

Zweers veronderstelt dat hoofdredacteur A. W. Colijn van De Locomotief, die 
goede contacten had met luitenant-kolonel W. C. Koenders, hoofd van de dienst 
voor legercontacten, de serie aan Koenders heeft doorgegeven. Redacteur 
Zandstra van De Locomotief zal de door een Indonesische fotograaf gemaakte 
foto's bij de Nederlandse verovering van Djokja hebben ontdekt.

Waarom de foto's uit de publiciteit bleven en in het vergeetboek raakten? 
“Misschien vreesde Nederland dat het imago van Soekarno bij de Amerikanen zou 
worden versterkt door foto's van zijn 'krachtig optreden' tegen communisten.” 
Dat optreden was waarschijnlijk in goede aarde gevallen bij de Amerikaanse 
publieke opinie in die tijd van de beginnende Koude Oorlog. Een tweede motief 
was wellicht de terughoudendheid, uit ethische overwegingen, met beelden van 
geweld.

Op 20 december 1948, bij het begin van de tweede politionele actie van 
Nederland tegen Indonesië, executeerde het Indonesische leger meer dan vijftig 
vooraanstaande gearresteerde communisten. Onder hen waren de PKI-leden 
ex-premier mr. A. Sjarifoeddin en voormalig vice-premier S. Setyadjit. De 
Republik Indonesia heeft na de mislukte machtsgreep van de PKI op 18 september 
1948 tienduizenden communisten gevangengenomen en er mogelijk zo'n 8000 
omgebracht. In 1965, zeventien jaar later, nu niet meer onder president 
Soekarno maar onder diens opvolger Soeharto, is met honderdduizenden 
communisten afgerekend.

Sumber: 
http://www.trouw.nl/krantenarchief/1996/03/28/2586375/Gruwelijke_foto_s_ontdekt_van_executie_van_Indonesische_communisten_in_1948.html

***

Mon, 01 Apr 96 22:38:47 GMT

The following is a translation of an article in Dutch daily Trouw, march 28, 
1996.

Terjemahan berita di atas oleh Frank Willems

DITEMUKAN GAMBAR-GAMBAR YANG MENGERIKAN TENTANG PEMBUNUHAN KAUM KOMUNIS DALAM 
TAHUN 1948.

Den Haag-- Sejarawan-potret Louis Zweers telah menemukan foto-foto yang belum 
diketahui dan yang mengerikan tentang pembunuhan orang-orang komunis Indonesia 
di dekat Madiun (Jawa) setelah pemberontakan mereka dalam tahun 1948 melawan 
pemerintahan Soekarno.

Dua belas lembar gambar-gambar hitam-putih itu menunjukkan fase-fase suatu 
pembunuhan yang dilakukan oleh tentara Indonesia (TNI). Anggota-anggota Partai 
Komunis Indonesia yang diikat dengan tambang di interrogasi,diceburkan kedalam 
sumur dan dibunuh dengan tusukan-tusukan bayonet di punggung. Republik 
Indonesia yang masih muda itu tidak saja melakukan perang kemerdekaan melawan 
Belanda, tetapi juga melakukan perang dalam negeri melawan kaum komunis dan 
orang-orang muslim kanan Darul Islam. Zweer menemukan foto-foto yang tidak 
pernah diterbitkan itu ketika dia menyelidiki arsip Departemen Fotografi dan 
Film tentara Belanda. Foto-foto tersebut disimpan dalam bentuk negatif di 
Algemeen Rijksarchief di Den Haag, dengan catatan yang berbunyi: Foto-foto 
orang-orang komunis yang dibunuh oleh TNI.

"Saya kira foto-foto ini bisa memberikan sorotan baru mengenai peristiwa 
sejarah", kata Louis Zweers. "../../../../Saya tertarik pada pengaruh 
gambar-gambar ini terhadap peristiwa-pertistiwa tertentu. Misalnya tentang 
pembunuhan besar.-besaran di desa My Lai di Vietnam oleh militer AS pada tgl. 
16 Mai 1968. Foto-foto yang diambil oleh juru-potret Amerika Ronald Haeberle 
itu diterbitkan hanya dalam tahun 1969 tetapi kemudian gambar itu menimbulkan 
lebih banyak pergolakan daripada teks yang berlimpah-limpah tentang perang di 
Vietnam".

Penyelidikan oleh Zweers dimulai tahun lalu untuk bukunya "Agressi II: Operatie 
Kraai - vergeten beelden van de tweede politionele actie" yang telah 
diterbitkan bulan Desember lalu. Zweers juga menemukan sebuah catatan intern 
tentang foto-foto dari jawatan informasi pemerintah Belanda. Sebagai pegawai 
jawatan ini, H. Leopold ketika membuat laporan tentang aksi polisionil ke dua 
dalam bulan Desember 1948 menulis, bahwa wartawan Zandstra yang bekerja untuk 
koran "De Lokomotief" yang telah menemukan gambar-gambar itu. "Foto-foto 
tersebut kemudian segera dikirim ke Batavia". Leopold menulisnya pada hari 
Natal pertama tahun 1948. Zweers menduga, redaktur-kepala AW Colijn telah 
memberikan gambar-gambar itu kepada Koenders, kepala relation-office tentara 
Belanda. Editor Zandstra menemukan gambar-gambar, yang dibuat oleh seorang 
juru-potret Indonesia, pada waktu Belanda menduduki Yogya.

Mengapa gambar-gambar itu tidak pernah diterbitkan? "Barangkali Belanda 
khawatir foto-foto itu akan memperkuat imej (image) Soekarno dimata Amerika 
dengan foto-foto "sikap keras" nya terhadap kaum komunis". Pada waktu itu 
pendapat umum di Amerika, pada awal perang dingin, mungkin menginginkan sikap 
ini. Motif lain, mungkin adanya pembatasan-pembatasan ethis tentang foto-foto 
yang menunjukkan kekejaman.

Pada tanggal 20 Desember 1948, pada awal Ofensif ke dua Belanda melawan 
Indonesia, lebih dari 50 tahanan terkemuka komunis telah dibunuh oleh tentara 
Indonesia. Di antara mereka, anggota-anggota PKI mantan Perdana Menteri Mr.Amir 
Sjarifoeddin, serta mantan Wakil Perdana Menteri S. Setiadjit. Setelah 
pemberontakan PKI pada 18 September 1948, Republik Indonesia telah menangkapi 
puluhan ribu kaum komunis serta membunuhnya, kemungkinan 8000 diantara mereka, 
Dalam tahun 1965, tujuh belas tahun kemudian, bukan di bawah Soekarno tetapi di 
bawah pemerintahan Suharto, ratusan ribu kaum komunis telah ditindak.

Information about KUDETA 65/ Coup d'etat '65, click: http://www.progind.net/   
http://sastrapembebasan.wordpress.com/
 


      

[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke