Untuk lebih nyata, silahkan membeli buku "Antara Mekah dan Madinah"
Ada ratusan foto-foto berwarna yang secara nyata menggambarkan semua yang
perlu diketahui tentang tanah suci.
harga hanya Rp.230.000,00
Untuk teman-teman yang ingin menjadikan buku menarik ini sebagai Arisan,
katakanlah arisan Rp.25,000 setiap bulan atau setiap minggu, silahkan
menghubungi kami via japri.2010/3/24 Abu Abdurrahman Al Ghazy <mrkom...@yahoo.co.id>

>
>
> Shalat Malam Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam
>
> Malam telah datang menjelang di langit kota Madinah, suasana gelap
> menyelimuti jagad raya. Namun Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam
> menerangi sudut-sudut kota dan menghidupkan malamnya. Beliau bermunajat
> kepada Allah Ta'ala Rabb alam semesta. Beliau memohon kepada Dzat yang
> mengurus segala perkara guna melaksanakan perintah Sang Pencipta:
> "Hai orang yang berselimut (Muhammad), bangunlah (untuk shalat) di malam
> hari, kecuali sedikit (daripadanya), (yaitu) seperduanya atau kurangilah
> dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, Dan bacalah
> Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan." (Al-Muzzammil: 1-4)
>
> Abu Hurairah Radhiallahu anhu menceritakan:
> Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam biasa mengerjakan shalat malam hingga
> membengkak kedua telapak kakinya. Ada yang bertanya kepada beliau: "Wahai
> Rasulullah, mengapa Anda melakukan sedemikian itu, bukankah Allah telah
> mengampuni segala dosa Anda yang lalu maupun yang akan datang?" beliau
> menjawab: "Bukankah selayaknya aku menjadi seorang hamba yang bersyukur?"
> (HR. Ibnu Majah).
>
> Al-Aswad bin Yazid berkata: "Aku pernah bertanya kepada 'Aisyah
> Radhiallaahu anha tentang shalat malam Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam
> . 'Aisyah menjawab: "Biasanya beliau tidur di awal malam, kemudian tengah
> malamnya beliau bangun mengerjakan shalat malam. Bila merasa ada keperluan
> beliau segera menemui istri. Beliau segera bangkit begitu mendengar seruan
> azan. Beliau segera mandi bila dalam keadaan junub. Jika tidak, maka beliau
> segera berwudhu' lalu berangkat (ke masjid untuk) shalat." (HR. Al-Bukhari)
>
> Shalat malam beliau sangat mengagumkan, ada baiknya kita ketahui panjang
> ayat yang dibacanya. Semoga dapat kita jadikan contoh dan teladan.
>
> Abu Abdillah Hudzaifah ibnul Yaman Radhiallaahu anhu mengisahkan:
> Pada suatu malam, aku pernah shalat tahajjud bersama Rasulullah Shalallaahu
> alaihi wasalam . Beliau mengawali shalat dengan membaca surat Al-Baqarah,
> saya berkata di dalam hati, "Mungkin setelah membaca kira-kira seratus ayat,
> ternyata beliau terus tidak berhenti, saya berkata lagi di dalam hati,
> "Mungkin, beliau selesaikan pembacaan surat Al-Baqarah. Dalam satu raka'at
> ternyata beliau terus memulai surat Ali Imron kemudian terus mem-bacanya
> saya berbicara di dalam hati: (mungkin) beliau mau ruku setelah selesai
> Ali-Imron, ternyata beliau terus membaca surat An Nisa sampai habis. Beliau
> membaca surat-surat tersebut dengan bacaan tartil. Setiap kali membaca ayat
> yang menyebutkan kemahasucian Allah Ta'ala beliau selalu bertasbih
> (mengucapkan subhanallah). Setiap kali membaca ayat yang berisikan
> permohonan, beliau pasti berdoa. Setiap kali membaca ayat yang menyebutkan
> permintaan berlindung diri kepada Allah Ta'ala, beliau segera mengucapkan
> ta'awwudz. Ketika ruku' beliau membaca:
>
> Subhaana Rabbiyal 'Adzhiim ( "Maha Suci Rabbku Yang Maha Agung." )
>
> Lama ruku' beliau hampir sama dengan lama ber-diri. Kemudian beliau
> mengucapkan:
> Sami'allahuliman hamidah, Rabbana lakal hamdu
> "Allah Maha mendengar terhadap hamba yang memuji-Nya. Ya Rabb kami, segala
> puji bagi-Mu."
>
> Kemudian beliau tegak berdiri (i'tidal), hampir sama lamanya dengan ruku'.
> Kemudian beliau sujud dan membaca:
> Subhaana Rabbiyal 'A'la ( "Maha Suci Rabbku Yang Maha Luhur." )
> Lama sujud beliau hampir sama dengan lama i'tidal." (HR. Muslim)
>
> [Non-text portions of this message have been removed]
>
> 
>


[Non-text portions of this message have been removed]------------------------------------

=======================
Milis Wanita Muslimah
Membangun citra wanita muslimah dalam diri, keluarga, maupun masyarakat.
Twitter: http://twitter.com/wanita_muslimah
Situs Web: http://www.wanita-muslimah.com
ARSIP DISKUSI : http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/messages
Kirim Posting mailto:wanita-muslimah@yahoogroups.com
Berhenti mailto:wanita-muslimah-unsubscr...@yahoogroups.com
Milis Keluarga Sejahtera mailto:keluarga-sejaht...@yahoogroups.com
Milis Anak Muda Islam mailto:majelism...@yahoogroups.com

Milis ini tidak menerima attachment.Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/

<*> Your email settings:
  Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
  http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/join
  (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
  wanita-muslimah-dig...@yahoogroups.com 
  wanita-muslimah-fullfeatu...@yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  wanita-muslimah-unsubscr...@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/

Kirim email ke