Tidak ada perintah dari ALLAH untuk mendirikan negara Syariat agama Islam atau 
Kristen.Yang diperintahkan oleh ALLAH adalah setiap individu2 mentaati 
perintah2 ALLAH dangan ikhlas tanpa ada paksaan dari pemerintah dgn undang2 
atau dari ulama2.

Creative AlQuran Study.
Al Quran gives the true solution
Book Seri IV:AJARAN2 WAHABI-SALAFY FUNDAMENTALIS YANG SESAT
Abdullatif.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..
Teman Yang Berbahagia,Apa kabar di pagi hari ini? Semoga kita masih tetap 
istiqomah dalam menjalankan kebajikan2 kpd umat.

Semoga ALLAH melindungi saya dari tipu daya setan terkutuk dalam menjelaskan 
ayat2 di bawah ini.

PENDAHULUAN.
Yang dimaksud golongan Islam wahabi-salafy Fundamentalis, bukanlah 
wahabi-salafy yang berpaham Moderat atau Liberal(Gol.King Abdullah) , tapi yang 
berpaham fundamentalis,status quo, sempit,artodok,Radikal atau fanatik yang 
ingin mendirikan "negara agama syariat Islam yang diskriminasi". 

Mereka juga gagal membawa umat Islam yang 'rahmatan lil'alamin, yaitu umat 
Islam yang==damai-sejahtera-harmoni dan berkasih sayang==

Contoh2 golongan Islam fundamentalis ini adalah; al Qaida, Taliban, Hamas, 
Iran,Jemaah islamiyah,Jemaah Mesdjid Merah di Pakistan,FPI, HTI,DDII,FUI,Partai 
Masyumi(dulu) dll

Sesungguhnya golongan2 Islam diatas tersebut tetap saudara2 muslim kita, karena 
mereka semua adalah ==bertauhid== kepada ALLAH swt yang menciptakan alam 
semesta dan makhluk2nya.Juga mereka beriman kepada nabi2 sebelumnya dan nabi 
Muhammad saw.QS 49:10.

ALLAH memperingatkan kepada kita semua lewat Al Quran, bahwa orang2 bersaudara 
muslim itu saling ingat mengingatkan dlm kasih sayang dan bersabar.

"Dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan/mengingatkan 
untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Mereka (orang-orang 
yang beriman dan saling berpesan itu) adalah golongan kanan." QS 90:17-18

Tugas saya sebagai saudara2 muslim sesama beriman dan bertauhid kepada ALLASH 
swt dan beriman kepada nabi2 ALLAH semuanya, adalah menyampaikan wahyu2 ALLAH 
saja, bukan memaksa saudara2 saya dari golongan Islam funadmentalis untuk 
kembali kejalan yang lurus dan benar. 

Kalau anda ikuti anda yang akan beruntung,kalau tidak saya tidak akan rugi sama 
sekali.Tidak ada paksaa sama sekali merobah keyakinan anda. Kita merdeka 
berkayakinan masing2.
 
Amal2 kamu untuk kamu, amal2 kami untuk kami.Nanti ALLAH yang akan menghakimi 
kita semua.

Saya akan postkan berseri beberapa pemahaman Islam Fundamentalis yang saya 
anggap ==sesat== dari jalan yang lurus dan benar berdasarkan kepada Al Quran 
dan Hadits2.

Dan semua akan kembali kepada ALLAH,apakah anda akan beriman atau tidak semua 
atas seizin ALLAH jua.

QS.90:10. Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan.(Yaitu pertama jalan 
ALLAH yang lurus, dan kedua jalan setan yang sesat.).

Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia 
berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barang siapa yang sesat 
maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang 
yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab 
sebelum Kami mengutus seorang rasul.QS.17:15.

Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi 
seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang 
orang yang beriman semuanya?"QS.10;99

Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah; dan Allah 
menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan 
akalnya.QS.10:100

Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan 
mereka,mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta. QS 
25(73.

APA APA AJARAN SESAT YANG DI AJARKAN KEPADA UMAT ISLAM DUNIA?

Inilah beberapa ajaran2 sesat yang sangat bertentangan dgn peraturan2 ALLAH swt 
dan berakibat FATAL atau BERBAHAYA kepada kehidupan masarakat kususnya dan 
dunia umumnya yang terdiri dari bermacam agama dan budaya.

Selain berbahaya kepada kehidupan umat manusia di bumi ini, juga memperlihatkan 
image agama Islam yang buruk di mata manusia.

1.MEREKA INGIN MENDIRIKAN NEGARA AGAMA, SYARIAT ISLAM SEBAGAI UNDANG2 NEGARA.

Sesungguhnya tidak ada ayat2 ALLAH atau perintah2 ALLAH untuk mendirikan negara 
Syariat Islam atau menegakan Syariat agama islam dlm pemerintahan, baik dlm al 
Quran maupun dalam Bible.

Yang ada adalah; dimana ALLAH memerintahkan kepada Nabi2 baik Muhammad saw atau 
Isa as  untuk mentaati pemerintahan yang SYAH waktu itu,dan tidak boleh 
membrontak kepada pemeritahan yang syah.
======================================================================
AL QURAN;
Hai orang-orang yang beriman, (1) taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), 
dan(2) ulil amri di antara kamu. QS 4:59.

Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau pun 
ketakutan, mereka lalu menyiarkannya.Dan kalau mereka menyerahkannya kepada ( 
1) Rasul dan( 2 ) Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin 
mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil 
Amri). QS.4:83.

BIBLE;
Everyone must obey state authorities, because no authority exists without 
God'spermission, and the existing authorities have been put there by 
God.Whoever opposes the existing authority opposes what God has ordered Roman 
13:1-2)

Artinya; setiap orang wajib mematuhi pemerintahan yg syah,karena tidak ada 
pemerintahan tanpa seizin dari ALLAH dan keberadaan pemerintahan itu atas 
kekuasaan ALLAH semata.
Siapa2 saja yang menetang pemerintahan yang Syah artinya menentang ALLAH 
sendiri.
======================================================================
Dari wahyu2 ALLAH diatas itu jelaslah bagi kita bahwa Nabi2 wajib 
mentaatipemerintah yang syah waktu nabi2 itu datang sebagai utusan ALLAH. 
Dilarang sekali untuk menentang dan membrontak kepada pemerintahan yang syah.

Dengan kata lain, ALLAH tidak pernah memerintahkan kepada Nabi2 baik nabi Isa 
as dan Nabi Muhammad saw untuk mendirikan negara agama ALLAH.
yaitu baik agama Syarita islam maupun agama syariat Kristen.

Demikianlah wahyu2 ALLAH semoga dgn ayat2 ALLAH diatas itu dapat kita 
memperbaiki kembali aqidah kita yang selama ini kita percaya untuk mendirikan 
negara agama Islam. Semoga ALLAH mengampuni kita, ALLAH Maha pengampun,mari 
kita berssma sama bertaubat kepada ALLAH swt.

Wassalamu'alaikum wrwb
http://www.islamliberal.net/

Silakan kirimi teman2 tersayang,semoga mereka juga dapat memperbaiki aqidahnya.Kirim email ke