Di manakah orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan
 luapan cinta pada Islam?  Merindukan (kejayaan) Islam? Perhatian dan 
cita-citanya adalah melihat Islam menjadi agama yang paling tinggi di 
tengah-tengah umat manusia.  
Orang-orang Yahudi saat memasuki negara
 kita; saat memasui Masjid al-Aqsha, mereka semua melantunkan nyanyian. 
Sekiranya kita mendengar lagu-lagu yang mereka nyanyikan, tentu hati 
kita akan menangis diiringi rasa duka yang mendalam. Apa yang mereka 
nyanyikan kala masuk ke dalam Masjid al-Aqsha? "Muhammad mati dalam 
dekapan para wanita," itulah kalimat yang mereka nyanyikan saat masuk ke
 dalam masjid al-Aqsha. 
Perkataan ini tidak hanya cacian dan cemooan
 terhadap kaum wanita, tapi juga terhadap kaum lelaki. Perkataan yang 
sangat berani, Muhammad mati dalam dekapan kaum wanita.Saudaraku, tidak ada 
maksud untuk memancing kalian agar 
berbuat sesuatu yang dapat mencelakakan orang lain, tapi maksud dari 
semua itu adalah agar kita memasukkan rasa cinta yang mendalam terhadap 
Islam ke dalam sanubari kita, sehingga muncul dalam diri kita rasa 
cemburu atas penghinaan yang diarahkan pada Islam. Dengarlah apa yang 
dikatakan oleh sang pahlawan, Shalahudin al-Ayyubi, "Bagaimana mungkin 
aku bisa tersenyum, sementara  al-Aqsha menjadi tawanan." Lantas 
bagaimana kita bisa bergembira di dunia  dan tidak berbuat apapun demi 
agama kita, dan tidak ada rasa cemburu sedikitpun dalam hati kita?
selengkapnya  http://www.iqtishod.com/belajar-islam/renungan


__________________________________________________
Apakah Anda Yahoo!?
Lelah menerima spam?  Surat Yahoo! memiliki perlindungan terbaik terhadap spam  
http://id.mail.yahoo.com 

[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke