QS. Al-Hajj (22) : 57. "Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat 
Kami, maka bagi mereka azab yang menghinakan".

QS. Lukman (31) : 6. "Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan 
perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa 
pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan 
memperoleh azab yang menghinakan.

QS. Al-Baqarah (2) : 90. "Alangkah buruknya (perbuatan) mereka yang menjual 
dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan Allah, karena 
dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya di 
antara hamba-hamba-Nya. Karena itu mereka mendapat murka sesudah (mendapat) 
kemurkaan. Dan untuk orang-orang kafir siksaan yang menghinakan."

QS. Huud (11) : 39. "Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa oleh 
azab yang menghinakannya dan yang akan ditimpa azab yang kekal."


Salam

Mujiarto Karuk

--- On Sat, 5/15/10, abdul <latifabdul...@yahoo.com> wrote:

From: abdul <latifabdul...@yahoo.com>
Subject: [wanita-muslimah] Re: Betapa bahayanya Gol Islam funda. yg ingin 
Mendirikan negara Syariat islam.
To: wanita-muslimah@yahoogroups.com
Date: Saturday, May 15, 2010, 10:19 AM 
  


  
   
   
   Mujiarto Karuk,Bismilahirrahmanirrahiim.Saya kita anda perlu memahami kata kata==perangilah==

Dalam kepala anda apa arti ===perangilah......

Kalau tidak mengerti maksud sesungguhnya...ini ayat ini sangat 
berbahaya.....oleh karena itu Salman Roshidi menuduh al quran ituadalah ayat2 
setan..Saya tunggu respond anda..

salam--- In wanita-muslimah@yahoogroups.com, Mujiarto Karuk <mka...@...> wrote:

>

> Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam QS. Al-Baqarah (2) : 244. yang artinya "Dan 
> berperanglah kamu sekalian di jalan Allah, dan ketahuilah sesungguhnya Allah 
> Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

> memerintahkan pada kaum muslimin untuk berperang membela Agama Allah 
> subhanahu wa ta'ala dan dengan cara cara yang benar sesuai tuntunan Islam 
> yaitu diantaranya :

> Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) 
> janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai 
> orang-orang yang melampaui batas. QS. Al-Baqarah (2) : 190. 

> 

> Dan kaum muslimin yang telah melakukan jihad dengan cara cara yang 
> diperintahkan Islam sesuai tersebut diatas, dijanjikan oleh Allah sebagaimana 
> janji Allah pada QS. At-Taubah (9) : 111. yang artinya :

> "Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta 
> mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan 
> Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang 
> benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Qur'an. Dan siapakah yang 
> lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan 
> jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar".

> 

> Islam tidak mengajarkan pada umatnya kekerasan diluar perintah dan melampaui 
> batas sebagaimana yang sudah disebut diatas, sebagaimana yang kita lihat kita 
> saksikan dan kita dengar dewasa ini, sesuai firman Allah Subhanahu wa ta'ala 
> dalam QS. An-Nisa (4) : 93. yang artinya : 

> "Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka 
> balasannya ialah Jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan 
> mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya".

> 

> Semoga kita kaum Muslimin sadar bahwa Islam hanya mengajarkan sesuai perintah 
> dan tidak melampuai batas atau keluar dari ketentuan dan tuntunan Al-Qur'an 
> dan As Sunah.

> 

> Wassalamualaikum Wr Wb

> 

> 

> Mujiarto Karuk

> 

> 

> --- On Sat, 5/15/10, abdul <latifabdul...@...> wrote:

> 

> From: abdul <latifabdul...@...>

> Subject: [wanita-muslimah] Betapa bahayanya Gol Islam funda. yg ingin 
> Mendirikan negara Syariat islam.

> To: wanita-muslimah@yahoogroups.com

> Date: Saturday, May 15, 2010, 9:15 AM

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

>  

> 

> 

> 

>  

> 

> 

>   

>    

>    

>    Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri mengungkapkan, polisi 
> membongkar rencana kelompok teroris di Indonesia. Menurut Kapolri, pelaku 
> teror saat ini mengincar target para petinggi Indonesia termasuk Presiden 
> dalam rangka mendirikan negara Islam Indonesia. Dalam beberapa bulan terakhir 
> polisi berhasil mengungkap rencana besar para pelaku teror untuk membunuh 
> para pejabat tinggi Indonesia. Hari ini bahkan polisi menahan satu tersangka 
> baru dalam penggerebekan di Solo. 

> 

> 

> 

> http://www.bbc.co.uk/indonesia/multimedia/2010/05/100514_polriteroris.shtml

> 

> 

> 

> Hati hati dgn Ormas2 islam yg masih ingin mndirikan Khilafah islamiyah atau 
> syariat islam..!!

> 

> 

> 

> salam

> 

> 

> 

> 

> 

>   

>   

> 

>   

>   

> 

> 

> 

> 

> 

> 

>  

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

>    

> 

> [Non-text portions of this message have been removed]

>

  
   

  
  


     

[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke