Indahnya Islamku bag III

Tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah
Ajaran Islam yang tidak boleh berbeda dalam agama Islam adalah Aqidah, inti 
dari aqidah ini adalah bagaimana kita menjadikan tauhid kita benar
tauhid adalah masdar wari asal kata wahhada, itu adalah khuruf tsulasi aelat 
satu dengan wajan fa''ala ada tasdid diatas ain
wahhada yuwahhidu tauhidan sama dengan  farraha yufarrihu tafriihan.
artinya adalah mengesakan
auhid sendiri berkembang menjadi dua istilah penting yaitu tauhid rububiyah dan 
tauhid uluhiyah.
tauhid rububiyah
apa itu tauhid rububiyah?,
tauhid rububiyah adalah orang yang mengakui keesaan sang pencipta, akan tetapi 
dia tidak taat terhadap perintahnya,
ada orang yang sebetulnya percaya akan Allah Yamang maha esa, akan tetapi 
mereka tidak mengamalkan apa yang diperintahkan Oleh Allah SWT.
sederhananya seperti anak yang mengakuia bapaknya, akan tetapi tidak patuh 
terhadap orang tuanya,
biasanya tetangganya akan menyebut anak itu anak durhaka, itu adalah imbalan 
bagi anak yang tidak patuh terhadap orang tua (contoh saja)
begitu juga tentang tauhid, jika kita percaya akan adanya Allah akan tetapi 
kita tidak melaksanakan perintahnya kita sebetulnya sudah menjadi manusia
yang menganut tauhid rububiyah
mengaku Islam, akan tetapi solat tidak pernah
mengaku Islam padahal membenci apa yang diharuskan dalam Islam
mengaku Islam akan tetapi tidak pernah berzakat

ini adalah tauhid rububiyah

yang kedua adalah tauhid uluhiyah
Ini adalah tauhid yang mempercayai akan keesaan Allah SWT dan mengamalkan apa 
yang diperitahkan,
sholat bukan berarti hanya bermakna menyembah Allah, akan tetapi solat adalah 
sebagai bukti bahwa kita taat akan apa yang diperintahkan oleh Allah
solat bukan hanya berarti doa saja, akan tetapi solat juga sebagai bukti bahwa 
kita meminta, karena kita tahu bahwa solat adalah bentuk permintaan karena kita 
tidak mampu.

jadi mengapa orang muslim yang tidak solat sangat sombong? dan mengapa solat 
adalah pembeda antara kafir dan muslim? dan kenapa solata alah amalan yang 
pertama kali di hisab?
ketika orang solat, dia bersujud dan mengakuia akan Agungnya Allah SWT, jika 
dia tidak solat?
ketika seorang muslim solat, maka dia meminta kepada yang maha kuasa yang punya 
kekuatan lebih dari dirinya
dan ketika seorang muslim solat juga, dia mentaati Apa yang diperintahkan

jadi jika dia tidak taat (tidak solat), buat apa amal yang lain di akhirat 
nanti diperhitungkan?
semoga kita tetap menjaga betul, akan pentingnya sholat


[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke