Pelajaran pertama dan utama dlm Islam adalah pelajaran Tauhid, yaitu beriman 
atau percaya kepada ALLAH Yang Maha Esa, ALLAH yang menciptakan alam semesta 
dan manusia.Sebelum datang ajaran Islam ke bumi, umumnya manusia menyembah 
benda2 sebagai tuhan mereka. Sesungguhnya perbuatan itu disebutkan syirik

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..
Teman Yang Berbahagia,Apa kabar di pagi hari ini? Semoga kita masih tetap 
istiqomah dalam menjalankan kebajikan2 kpd umat.

Semoga ALLAH melindungi saya dari tipu daya setan terkutuk dalam menjelaskan 
ayat2 di bawah ini.

Semoga ALLAH memberikan saya bimbingan dan pelindungan
dari tipu setan terkutuk dalam menjelaskan makna dari
Tauhid dan syirik.

Sdr/i Wanita Muslimah yang dirahmati ALLAH dan para pembaca yg budiman.

Terimakasih atas kepercayaan yg diberikan kepada saya utk
berbagi ilmu mengenai ==apa itu Syirik == apa itu tauhid==
begitu bukan?

Saya ajak para pembaca budiman utk membuka Kitab2 ALLAH
sebagai pegangan aqidah kita.

Kalau anda menemukan sesuatu yang tidak bersumber dari
kitab2 ALLAH, jangan "saya" di ikuti,kalau sesuai dgn rujukan
wahyu2 ALLAH,mohon di laksanakan perintah2 ALLAH itu.

PENDAHULUAN
===========
Mari kita tanyakan diri kita masing2, kenapa ALLAH menurunkan
Rasul2Nya,Kitab2Nya kpd manusia. Apakah manusia ini memerlukan
kitab2NYa atau peraturan2 dari ALLAH. Siapa ALLAH itu?
Siapa kita ini dan mau kemana kita setelah mati? dan apa makna
Islam, submission, penyerahan diri 100% kpd ALLAH,

Siapa manusia itu, bagaiman di manusia itu dijadikan dan siapa
yang menjadikan, dan kenapa di jadikan.
Semua jawaban2 dari pertanyaan2 itu ada dlm kitab2 ALLAH.

Essence(inti) dari kitab2 ALLAH atau peraturan2 ALLAH itu
ada 3 yaitu;
A. Pelajaran "tauhid",ALLAH Yang Maha Esa,tdk boleh di sekutukan,
dan pelajaran Iman, memperacayai ALLAH yang tidak kelihatan.

B. Pelajaran akhlaq, atau qolbu yang bersih...berakhlaq mulia.

C. Pelajaran membangun keluarga yang damai-sejahtera-bahagia.
dengan kata lain membangun bangsa / pradapan yang islami.
dgn mengusai ekonom-technologi dan science.

Salah satu dari pillar dari ajaran2 ALLAH itu tidak dilaksana
kan,maka kelihatan orang2 muslim atau masarakat muslim itu
pincang/ tidak sempurna, dan mudah jatuh keneraka, atau mudah mendapat
kekalahan2.Lihat peringatan ALLAH.QS 2:85.

A. Yang akan kita dikusikan sekarang ini adalah;
APA ITU TAUHDI DAN APA ITU SYIRIK.
==================================.

SIFAT2 MANUSIA.
==============
Kalau kita buka Taurat dan Al Quran, menusia pertama adalah
Adam dan hawa di bumi ini.Kedua duanya datang dari Syurga dan
dibuang ke Bumi,karena sabagai hukuman karena melanggar perintah
ALLAH.Adam di buat dari tanah dan hawa dari tulang rusuk Adam.

Kemudian manusia berkembang biak di bumi atau di hutan2...tanpa
baju,semua telanjang. Namun mereka semua menutup kemaluannya
bagian bawah saja dgn daun2 baik laki2 maun wanita. Sampai hari
ini masih bisa kita saksikan manusia asli itu,artinya manusia
yg hidup tanpa kitab2 atau ilmu...seperti hidup makhluk binatang
tidak ada kemajuan2 dari satu generasi ke genarasi tetap tdk
berpakain....perhatikan manusia di hutan2 tanpa dijamah ilmu2

http://www.youtube.com/watch?v=ag1yomLEfXA&feature=fvw

Dalam Taurat dan Al quran di jelaskan sifat2 manusia asli
itu sebagai berikut;Gal. 5:19 .(QS.75:5).

Sifat2 manusia asli ,atau fitrah,atau alam terlihat di anak2--sifat 
anak2.-masarakat anak2.

1. tidak sabar
2  suka ingkar atau menentang.
3. suka bermusuhan,berkelahi, bertengkar
4. tidak bersih,suka yang kotor2.
5. suka berkata buruk2 dan kotor,menyakit orang lain.
6. kikir atau tamak..iri hati, cemburu, egois

7.suka marah, dan benci (hatred

Setelah sedikit dewasa anak2 itu suka;
7. iri hati, cemburu, egois
9..suka bebuat maksiat

10. Suka berzina.

11.suka mabuk mabuk

12.suka membunuh dgn kejam.

13.Syirik, suka menyembah selain ALLAH

Orang2 yang suka melakukan perbuatan2 tersebut diatas, adalah masarakat anak2,

tidak berilmu atau masarakat manusia hutan atau manusia primitif.

Mereka tidak akan masyuk syurga ALLAH,baik di dunia,maupun di
syurga akirat.

Those who pratice such things will not enter paradice.
Gal.5:19-21.

Salah satu sifat ASLI manusia itu adalah suka menyembah
benda2 ,matahari, bulan dan dll. yang di sebut "SYIRIK.'
Yaitu menyembah banyak TUHAN.

DENGAN KASIH SAYANG ALLAH KPD MANUSIA,ALLAH MENURUNKAN
KITAB2NYA LEWAT RASUL2NYA UTK MENYAMPAIKAN PERATURAN2
ALLAH BAGaIMANA CARA HIDUP YANG BENAR DAN BAIK.DAN SIAPA
YANG HARUS DI SEMABH ITU.
===============================================

BIBLE, ALQURAN
===============
Dalam BIBLE/ALQURAN di jelaskan kpd nabi2 Ibrahiiim,
Musa as,Isa as dan Muhammad saw bahwa ALLAH telah
memperkenankan bahwa Tuhan itu bukan banyak ,bukan benda2
tapi ALLAH Yang menciptakan alam dan seisinya,termasuk
binatang2 dan manusia.Lihat;QS 21:92.QS.23:52. dan.Exodus 20;1.

===Worship no god but ME,do not make anything in heaven or on earth or in water
, do not bow down to any idol, because I am the Lord of your GOD and tolerate no
rival===

===Dia-lah Allah Yang tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang
Mengetahui yang gaib dan yang nyata, Dia-lah Yang Maha
Pemurah lagi Maha Penyayang. QS.59:22.===

Mari kita perhatikan ayat2 ALLAH di al Quran lebih jelas,
apa makna atau arti tauhid itu

1.Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang
== ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah,== sedang dia pun
mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus?
Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya.QS.4:124-125.

==ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah,==

Apa artinya kalimat ALLAH diatas itu?

Artinya menyerahkan diri kpd ALLAH, bukan saja menyEmbah(SHALAT)
berdiri--ruku'--sujud dan berdiri lagi----tapi lebih dari
itu adalah menyerahkan diri ==kpd peraturan2 ALLAH saja==.
Tidak boleh kpd selain wahyu2 ALLAH.(Hadits2,kitab2 sejarah nabi
dan sahabat dll)

Dgn kata lain, beriman kpd ALLAH tidak ada artinya kalau tidak
mentaati peraturan2 ALLAH, wahyu2 ALLAH dlm
kitab2 Nya yaitu Taurat,zabur,Injil dan Al Quran.

Beriman kpd Rasul2Nya dan kitab2Nya, tidaklah bermakna
penting kpd manusia,kalau tidak mentaati peraturan2
ALLAH yg tertulis dalam kitab2 Taurat,zabur,Injil dan Al Quran.

Lihat peringatan ALLAH di QS2:(285)

JANGAN SEKALI KALI MEMPERSEKUTUKAN ALLAH(KITAB2 ALLAH)
DENGAN YANG LAIN dgn KITAB2 LAIN;

==Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan
atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu memperse
kutukan sesuatu dengan Dia, QS.5:151.==

Haram menyekutukan ALLAH dgn Tuhan2 lain2nya(benda2,
manusia dll) dgn kata lain JUGA ;

Haram menyekutukan==kitab2 ALLAH==dgn kitab2 lainnya2
seperti; kitab2 sejarah nabi dan sahabat2, fatwa2 ulama2,Hadits2.

CATATAN;
KIta boleh mengambil pelajaran dari siapa saja,(imam2,
perawi2 dan sanad2) asal tidak bertentangan dgn al quran
dan wahyu2 ALLAH lain2nya.Jangan mengikuti ajaran2 mereka
tanpa anda sendiri yang memeriksanya dari Al Quran.

Hadits2 akan benar kalau menjelaskan wahyu2 ALLAH saja.
Selain wahyu2 ALLAH bukanlah syariat islam atau peraturan2
ALLAH tapi peraturan2 setampat atau budaya2 arab.

Menyekutukan ALLAH yang Maha Suci dgn imam2 Muslim dan
Bukhari yang juga dianggap suci Hadits2nya adalah haram.
(syirik)

Dgn kata lain menyekutukan Kitab2 ALLAH,atau wahyu2 ALLAH
dgn Kitab2 Hadits yg dinggap suci adalah haram atau syirik.

SEBAHAGIAN ULAMA FUNDAMENTALIS BERPENDAPAT;
==========================================
Bahwa semua apa apa yang dikerjakan oleh Rasul adalah dari
ALLAH dan bahwa semua yg di ucapkan oleh Rasul adalah wahyu2
ALLAH.

Ini tdk benar. Dalilnya adalah tugas2 Rasul itu hanya
menyampaikan wahyu2 ALLAH saja.Titik.Tidak lebih dari itu
dan Rasul2 tidak boleh menambah nambah peraturan2 ALLAH.

TUGAS RASUL;
============
===Tugas kamu ( Muhammad) hanya menyampaikan saja. kami lah yang
menghisab/menghukumnya perbuatan2 mereka dan...QS.13:40==

===Jika mereka tetap berpaling,maka sesungguhnya kewajiban yang dibebankan atas
kamu(Muhammad) hanyalah menyampaikan (amanat ALLAH ) dgn terang Qs 16 :82==


RASUL HARAM MENAMBAH NAMBAH PERATURAN2 ALLAH(SYARIAT ISLAM)
===========================================================
==Seandainya dia (Muhammad) mengada-adakan sebagian perkataan
atas (nama) Kami, Niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya.
Kemudian benar-benar Kami potong urat tali jantungnya.
Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi (Kami),
dari pemotongan urat nadi itu. QS.69:40-47===

===Rasul bersabda: "Jangan menulis sebarang dariku melainkan
Quran."==

===Khalifah Abu Bakar dan Safie bernasehat;
ikutilah aku,kalau setiap ucapan aku sesuai dgn al quran...dan
tinggalkan aku kalau aku menyeleweng dari Al Quran..

CONTOH TAMBAHAN2 SYARIAT ISLAM YG MENGATAS NAMAKAN HADIST2;
=========================================================
1. Wanita2 haram menyopir mobil
2. Wanita2 haram keluar rumah tampa mahram
3. Wanita2 haram menjadi pemimpin.
4. Wanita2 haram bersalaman dgn laki2
5. Wanita2 haram bekerja sama sama laki2

6. laki2 wajib berjenggot dan berjabang.
7. laki2 wajib berpakaian nabi.
8. laki2 wajib berpoligami

Hadits2 yg dicatat oleh perawi2 itu bukanlah syariat Islam
atau peraturan2 ALLAH, tapi itu adalah peraturan2 setempat.
Hati2 menggunakan sunnah Rasul.puluhan ribu hadist2 bukan
syariat Islam..

HARAM BERIMAN KPD IMAM2 MUSLIM & BUKHARI SEBAGAI ORANG SUCI.
==================================================
Sering kita mendengar dari ulama2 dan Usztad2 yg menerangkan
bahwa semua hadits2 yg Muslim dan Bukhari adalah suci,sahih/benar.
Itu mengajarkan syirik,

Sering kita mendengar bahwa perawi2 atau sanad2 itu sudah di
anggap oleh ulama2 orang2 jujur atau suci dari kesalahan2
mereka atau vested Interest manusia.

Kalau kita sudah mengatakan bahwa hadist2 Muslim dan Bukhari
itu suci dari kepalsuan,artinya kitab2 Hadits itu sama sucinya
dgn al Quran.Artinya kita sudah menyekutukan imam2 Muslim
dan Bukhari dgn ALLAH atau kitab2 ALLAH.

KItab2 Yang di jamin kesucian oleh ALLAH hanya kitab2
ALLAH saja dan tidak ada jaminan kesucian kitab2 hadits,
kitab2 sejarah nabi dan sahabat2 nabi.

JAMINAN ALLAH TERHADAP KITAB2NYA
==================================
==Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al Quran dan sesungguhnya Kamilah benar
benar memeliharanya (QS.15;9)
.
Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al Qur'an, sebagai kalimat yang benar dan
adil. Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimat-kalimat-Nya dan Dia-lah yang
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Qs.6:115

Katakanlah: "Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang
serupa Al Qur'an ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan
dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain".
(QS.17:88) ===

Tidak ada jaminan dari ALLAH kpd kitab2 Hadits Muslim dan Bukhari.

HARAM BERIMAN KPD IMAM2 MUSLIM, BUKHARI, HURAIRAH, DAN SANAD2.
100% ORANG2 SUCI DARI KESALAHAN2,(Yang suci itu hanya ALLAH)
===========================================================

Dalilnya adalah;
===Mereka menjadikan orang-orang alimnya, dan rahib-rahib
mereka sebagai tuhan selain Allah(Al Quran sebagai
rujukannya umat muslim) dan.. QS.9:31)==

KESIMPULAN;
===========

1. Kalau kita menyekutukan ALLAH dgn benda2 atau manusia adalah
syrik,dosa Syrik tdk bisa diampuni oleh ALLAH...

2. Yang suci itu hanya ALLAH.
Kalau kita beranggap imam2 Muslim,Bukhari, Hurairah dan sanad
adalah orang2yang jujur artinya tdk bisa salah,dgn kata lain
mereka adalah suci, artinya kita menyekutukan ALLAH.

3. Kitap yang suci itu hanya Kitab2 ALLAH saja.Kenapa?
karena dijamin kesuciannya oleh ALLAH sampai hari kiamat.
Kalau kita beranggap dan percaya bahwa kitab2 Hadits2
Muslim dan bukhari adalah suci atau sahih semuanya,maka
kita sudah syirik,menyekutukan dgn kitab2 ALLAH yang suci.

BAGAIMANA KITA TIDAK JATUH SYRIK/
=================================

1. Hendaklah setiap hadits2 itu di Filter dgn kitab2 ALLAH.
Hanya kitab2 ALLAH Filter yang suci...bukan ulama2,imam2.
Kalau hadits tidak bertentangan dgn kitab2 ALLAH,maka
hadits itu adalah saihi/ benar ucapan atau perbuatan Rasul.

2. Hendaklah setiap fatwa2 ulama2 berdasarkan kpd kitab2 ALLAH

3. Hendaklah setiap meng-refer sesuatu kepada Al quran, bukan kata
ulama ini dan itu. Misalnya; saya percaya karena hadits Muslim,
atau kata ulama terkenal Al azahar..dll

4. Hendaklah setiap pelajaran agama dari ulama2 atu guru2 kita
jangan lansung dipercaya 100%, kita wajib memeriksa kembali
sebelum di di aplikasikan atau dikerjakan...percaya kpd ulama2
tanpa memriksa dari al Quran kita jatuh syrik..

5. Hendaklah semua orang2 muslim mempelajari Al quran atau
peraturan2 ALLAH dengan baik dan sempurna...sebab ulama2 itu
kalau dia salah tidak akan bertanggung jawab kpd anda, kpd
murid2nya. Setiap orang bertanggung jawab kpd dirinya masing2.

Dalilnya;
===========
===[yaitu] bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain,
(38) "Every human being is responsible for his own works". [ 53:38]

Dan jagalah dirimu dari (`azab) hari (kiamat, yang pada hari itu) seseorang
tidak dapat membela orang lain, walau sedikit pun; dan (begitu pula) tidak
diterima syafa`at dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan
ditolong.QS.2:48.===

HARAPAN SAYA;
=============
Kepada pemuda/i2 Islam Indonesia .hendaklan setiap kita
mempalajari kembali setiap wahyu2 ALLAH atau peraturan2 ALLAH
dgn baik dan sungguhnya. Karena belum tentu apa yg kita
pelajari selama ini dari orang tua, guru2 agama, dan ulama2
benar. Walaupun guru2 atau kitab2 agama itu dari Arab, dan
pintar berbahasa arab, hafal al quran an hadits2.

Dalilnya.
==========
===Apabila dikatakan kepada mereka, "Marilah ikuti apa yang Allah telah
terangkan dan ikutilah rasul," mereka berkata, "Apa yang kami dapati ibu bapa
ibu bapa kami amalkan itu cukuplah bagi kami." Apa akan jadi sekiranya ibu bapa
ibu bapa mereka tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk? QS
5:104.===

Kalau itu yang jadi pegangan kita, kita dgn mudah
tersesatkan karena ulama2 itu dari dulu sudah terpecah belah
terutama dari sahabat2 Nabi(Gl.suuni) dan dari keluarga Rasul
( Gol.Syiah ) Dari 2 golongan itu terpecah lagi menjadi pecahan2
kecil seperti kita lihat sekarng ini.

Palajarilah interpertasi atau pemahaman2 Islam dari bermacam
golongan2 islam, bermacam kitab2 Islam, tapi jangan lupa
mengoreksi interpertasi setiap golongan2 islam itu dgn al quran.
dan kitab2 ALLAH lain2nya.

Kalau kita sudah berusaha dgn sungguhnya-jihad--strive--kita
akan merasa puas beraqidah,.kalau kita salah nantinya.ALLAH
telah melihat kita telah berusaha dan ALLAH akan mengapuni,
tapi kalau menompang saja kpd guru2 agama kita,kalau salah
kita akan sangat =menyesal==tidak menggunakan kesempatan utk
memperbaikinya waktu di dunia dulu, sesal kemudian tidak
ada gunanya lagi.

Demikianlah semoga uraian2 saya ini kalau salah tolong dikoreksi
kalau benar itu memang dari wahyu2 ALLAH.

Semoga ada manfaatnya usaha2 berdiskusi dgn niat karena
ALLAH semata.

Wassalamu'alaikum wr wb.

Creative AlQuran Study.
Al Quran gives the true solution
Book Seri IV: NABI JESUS DAN KITABNYA DALAM ISLAM
Abdullatif.Kirim email ke