Bismilahirahmanirrahiim;
Saya postkan ayat2 dibawah ini, dgn harapan anda semua benar2 mengerti akan 
maksud dari ayat2 ALLAH ini.Saya kira banyak dari anda yang mengabaikan ayat2 
ini dlm berdakwah kpd umat;

Tanpa mengetahui dan memperahtikan peringatan2 ALLAH ini dalam menegakan amar 
makruf nahi mungkar, maka anda semua akan tersesatkan oleh Syitan. Akan timbul 
perbuatan2 kekerasan dlm masarakat islam.

INI 4 PERINGATAN2 ALLAH YG SANGAT PENTING!
==========================================
Maka berilah PERINGATAN ,(kepada peminum2alkohol, wanita2 penari,penjudi2 atau 
kepada penyembah2 berhala, ajaran2 sesat dll) karena sesungguhnya kamu hanyalah 
orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa( diktator, 
atau orang yang memaksa) atas mereka. Tetapi orang yang 
berpaling,khafir(ingkar,melawan), maka ALLAH akan mengazabnya dengan azab yang 
besar..(QS.88;21-22).

"Tugas kamu(Muhammad) hanya menyampaikan saja. Kami lah yang menghisab
perbuatan2 mereka" dan QS.13:40.

"Jika sekiranya kamu bersikap keras,kasar,jahat budi pekerti, berhati kasar 
(tidak lemah lembut, tidak senyum ), niscaya larilah tamu-tamu itu dari kamu." 
(QS.3:159 ). (Anti kekerasan).

Jika mereka tetap berpaling,maka sesungguhnya kewajiban yang dibebankan atas 
kamu(Muhammad) hanyalah menyampaikan (amanat ALLAH ) dgn terang Qs 16 :82.
===================================
Kalaulah usztda2 atau ulama2 FPI cs,atau ulama2 Fundamentalis berpaham taliban 
mengindahkan atau mentaati peraturan2 ALLAH diatas itu,maka yang kita lihat 
adalah masarakat Islam yg damai...rahmatan lil'alamin.

Jadi FPI cs adalah golongan2 Islam yang sesat dlm mengekan amar makruf nahi 
mungkar,sebaiknya kita perangi idilogy Islam yg sesat itu.

Setujukan anda?

salam


Kirim email ke