Bismilahirrahmanirrahiim.

Tawassul adalah satu cara untuk mendekati diri kepada ALLAH.Cara Tawassul ini 
ditentang oleh ulama2 Wahabi-salafy Fundamentalis Radikal.
Selama Wahabi-salfy berkuasa ratusan tahun dgn kekerasanatau diktator,maka 
perkembangan / pengajaran pemahamanan Tawassul ini dlm masarakat Islam umumnya 
di haramkan oleh ulama2 Wahabi-salafy.

Ulama2 wahabi-salfy Radikal menuduh ajaran Tawassul ini adalah Syirik
Mereka tidak dapat mengemukakan dgn dalil dari Al Quran, tapi dari hadits2 
palsu rekayasa ulama2 mereka sendiri;

DALIL2 DARI AL QURAN BAHWA TAWASSUL ADALAH CARA YG TERBAIK.
=========================================================
1.Bismilahirrahmanirrahiim.

[QS 5:35] Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah 
jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya 
kamu mendapat keberuntungan.

Yang diharamkan bertawassul adalah kpd berhala berhala seperti ayat dibawah ini;


"Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat
memperkenankan sesuatu pun bagi mereka." (Qs. Ar-Ra'd: 14).

Sedangkan bertawassul kpd orang2 yang suci seperti nabi2 dianjurkan oleh ALLAH 
dgn dalil2nya;

Bertawassul
Kepada orang yang sangat dekat kepada Allah yang masih hidup. yaitu nabi2, 
karena nabi2 itu masih hidup di syurga ALLAH, tidak mati.

Allah SWT berfirman, "Dan
janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, 
(bahwa mereka itu) mati; bahkan (sebenarnya) mereka itu hidup, tetapi kamu 
tidak menyadarinya." (Qs. Al-Baqarah: 154).

Saya
nukilkan satu ayat lagi yang semakin mempertegas bahwa terpisahnya ruh
Rasulullah saww dengan jasadnya bukanlah akhir hubungan dan keterikatan beliau 
dengan umatnya. Allah SWT berfirman, "Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya 
bershalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman. Bershalawatlah kamu 
untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya." (Qs. 
Al-Ahzab: 56).

Contohnya
Seorang pelajar memohon di doakan oleh ulama agar bisa memiliki
konsentrasi penuh dalam belajar. Tawassul sejenis ini juga pernah
dilakukan oleh putra-putra Nabi Yakub as, 

"Wahai ayah kami,mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami, 
sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah ". (QS. Yusuf : 97).

"Sesungguhnya Jikalau mereka ketika menganiaya dirinya
datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan rasulpun memohonkan ampun 
untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha 
Penyayang" (QS an-Nisa: 64)

Konklusinya
adalah, jika kaum muslimin yang bertemu dan hidup bersama Rasulullah saww 
setiap melakukan kesalahan atau memiliki hajat bisa memohon kepada Allah SWT 
dengan perantaraan Nabi, maka kaum muslimin setelahnya pun bisa melakukannya. 
Rasullah saww adalah rahmat bagi semesta alam, kebaikan dan keberkahannya tidak 
hanya didapatkan oleh orang-orang yang semasanya dan tidak pula berakhir dengan
wafatnya. 

Kepada Nabi Muhammad saww, Allah SWT berfirman, "Â…dan berdoalah untuk
mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) kententraman jiwa bagi mereka. 
Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." (Qs. At-Taubah: 103).

Allahumma
inni atawajjahu ilaika binabiyyika nabiyyirrahmati Muhammadin shallallahu 
alaihi wa alihi

Ya Allah,
sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dan menghadap kepada-Mu dengan (perantaraan) 
Nabi-Mu, nabi pembawa rahmat, Nabi Muhammad, shalawat atasnya dan atas 
keluarganya.

UMAT KRISTEN
Umat Kristen juga bertawassul lewat nabi Isa as dan Maryam
Karena keduanya adalah orang2 yg disucikan oleh ALLAH di dunia dan mereka masih 
hidup di Syurga bersama sama ALLAH dan Nabi2 lain2nya.

Golongan2 Islam Yang Bertawassul hidupnya jauh lebih bahagia,sejahtera dan 
damai dari pada golongan2 Islam wahabi-salafy Radikal seperti FPIcs, FUI, 
HAMAS,TALIBAN, Al Qaida....yang suka melakukan perbuatan2 kekerasan kpd 
masarakat.Karena mereka tidak dekat dan tidak takut kepada ALLAH.

Mari kita bertawassul kpd Nabi2 yang telah di sucikan oleh ALLAH dan masih 
hidup di syurga .

Wassalamu'alaikum wrwb.

http://latifabdul.multiply.com/journal/item/685/Tawassul_Tanda_Cinta_Nabi_pada_U\
mmatnya

 
Kirim email ke