----- Original Message ----- 
From: <kmj...@indosat.net.id>
To: <wanita-muslimah@yahoogroups.com>
Sent: Sunday, July 11, 2010 00:58
Subject: Re: Khilafah dan Khalifah <=Re: Trik-trik Penyusupan Neo-Marxisme 
<= Re: mesttinya ranggas <= Re: [wanita-muslimah] FPI Akan Bongkar Patung 
Naga di Kota

Ada kata kunci" Sekarang ada satu kekhalifahan di London.
Kok? Bukankah Inggeris negara kafir?
##########################################################
HMNA:
Yang pantas menjawab pertanyaan ini yaitu MAS
##########################################################

 Mengapa tidak
mengislamkan Inggeris dulu sebe;lum ingin memperluas
wilayah jajahan? Lalu, seberapa besar peranan pemerintah
Inggeris terhadap khalifah ini, sehingga mengijinkan
"negara" berdiri dalam negara? Apakah mirip pemerintahan
pelarian Polandia di jaman PD II yang memang didanai oleh
Inggeris? Apa bedanya dengan Ahmadiyah yang dituduh sebagai
agen Inggeris dan juga bermarkas di Inggeris?
Makin muncul dari lengan baju.
KM

----Original Message----
From: mnur.abdurrah...@yahoo.co.id
Date: 10/07/2010 23:04
To: <wanita-muslimah@yahoogroups.com>
Subj: Re: Khilafah dan Khalifah <=Re: Trik-trik Penyusupan
Neo-Marxisme <= Re: mesttinya ranggas <= Re: [wanita-
muslimah] FPI Akan Bongkar Patung Naga di Kota


----- Original Message ----- 
From: "Wikan Danar Sunindyo" <wikan.da...@gmail.com>
To: <wanita-muslimah@yahoogroups.com>
Sent: Saturday, July 10, 2010 23:43
Subject: Re: Khilafah dan Khalifah <=Re: Trik-trik
Penyusupan Neo-Marxisme
<= Re: mesttinya ranggas <= Re: [wanita-muslimah] FPI Akan
Bongkar Patung
Naga di Kota


> perhatikan, bahkan jaman Sultan Shalahuddin Al Ayubi
saja kekhalifahan
> tidak satu
> Shalahuddin menyerang kekhalifahan Fatimiyah di Mesir
#######################################################
HMNA:
Shalahuddin menyerang Fatimiyah di Mesir, karena tidak sah
kekhalifaannya
######################################################

 untuk menyatukan
> pasukan Islam dalam rangka menyerbu pasukan nasrani.
jadi
> kekhalifahan/pemerintahan Islam itu memang ada
bermacam2, tidak
> disatukan dalam satu panji kekhalifahan.
#####################################################
HMNA:
Sekarang juga ada khalifah di Lodon
####################################################
>
> dan sekarang kita lihat pahlawan kita Shalahuddin dari
Kurdi ... apa
> yang terjadi pada suku bangsanya?
> dijajah oleh Turki dan ditindas di mana2. Orang Kurdi
dimusuhi dan
> diserang oleh Turki, dianggap pemberontak yang harus
dibasmi dan
> dimusnahkan. Begitukah watak yang islami?
######################################################
HMNA:
Yang menyerang suku kurdi adalah rezim militer Kemailst,
jadi jangan bicara
watak Islami
#########################################################

Masing2 khalifah/penguasa
> berusaha untuk menguasai yang lain dan menumpahkan darah
kepada orang2
> yang tidak berpihak pada mereka.
>
> salam,
> --
> Wikan
>
> 2010/7/10 H. M. Nur Abdurahman <mnur.abdurrah...@yahoo.
co.id>
>>
>>
>>
>> "Waluya" wrote:
>> Apakah di negara-negara Timur-Tengah dan Balkan yang
jelas-jelas dikuasai
>> Turki Usmani, ada penguasa lokalnya yang punya gelar
Sultan?
>>
#############################################################
>> HMNA:
>> Tidak semuanya kepala pemerintahan negara-negara yang
tergabung dalam
>> Kesatun Khilah Islamiyah bergelar Sulthan. Ada juga
yang bergelar Amir.
>> Dan sebaliknya, tidak semua kepala negara yang bergelar
Sulthan mesti
>> tergabung dalam Kesatuan Khilafah Islamiyah. Cirikhas
umumnya yang
>> tergabung dalam Kesatuan Khilafah Islamiyah, yaitu yang
menyebut
>> wilayahnya dengan Dar al-Islam atau Dar al-Salam.
Sebagai contoh di era
>> Kesatuan Khilafah Islamiyah Baghdad, kepala
pemerintahan Mesir adalah
>> Sulthan Shalahuddin Yusuf Al Ayyubi.(*) Dan di era
Kesatuan Khilafah
>> Islamiyah Al-Khulafa Al-Rasyidun, negara Maghribi
kepala pemerintahnya
>> bergelar Amir. 

Kirim email ke