Walah, 11 anak semuanya Arab. Kang Sabri kok gak masuk 
daftar ya?
KM

----Original Message----
From: mui...@yahoo.com
Date: 13/07/2010 14:48 
To: <wanita-muslimah@yahoogroups.com>
Subj: Re: [wanita-muslimah] Re: Jongos / Masalah permainan 
harem dan Sebab2 runtuhnya Khilafah Islamiyah--- Pada Sel, 13/7/10, Abdul Muiz <mui...@yahoo.com> 
menulis:

Dari: Abdul Muiz <mui...@yahoo.com>
Judul: Re: [wanita-muslimah] Re: Jongos / Masalah 
permainan harem dan Sebab2 runtuhnya Khilafah Islamiyah
Kepada: wanita-muslimah@yahoogroups.com
Tanggal: Selasa, 13 Juli, 2010, 1:54 PM  


  
   
   
   Menurut syekh Wikipedia :(1) Hasan putra Ali bin Abi Thalib, dilahirkan dari ibu 
Fatimah binti Muhammad punya anak 11 (sebelas) laki-laki 
semua di antaranya :1. Zaid, bergelar al-Ablaj mempunyai putra bernama: Hasan 
bergelar al-Anwar. Hasan al-Anwar sempat menjadi Gubernur 
Madinah diangkat tahun 150 H oleh Abu Ja'far al-Mansur 
Khalifah ke-2 Bani Abbasiyah.2. al-Hasan, bergelar al-Mutsanna, ibunya bernama Khaulah 
binti Manshur al-Fazariyah, mempunyai dua orang putra: 

2.1. Abdullah, yang oleh kaum Suni dan kaum Sufi bergelar 
al-Mahdi, oleh kaum Syi'ah digelari al-Kamil, dari Abdullah 
inilah yang kemudian menurunkan dinasti Hasyimiyah yang 
berkuasa atas Yordania sekarang dan pernah berkuasa atas 
Iraq dan sebagai pemimpin kota Mekkah, Syarif Mekkah. 
Abdullah tercatat mempunyai 4 putra yaitu:

2.1.1. Muhammad yang sangat terkenal dengan gelar Nafsuz 
Zakiyyah,

2.1.2. Ibrahim, dan

2.1.3. Musa bergelar Al-Juni yang keturunannya sampai 
kepada Syekh Abdul Qadir Jailani pendiri tarekat 
Qadiriyyah.

2.1.4. Idris bin Abdullah. Ia mempunyai banyak keturunan 
di Maroko baik kaum bangsawan (Dinasti Idrissiyah di 
Maroko) juga kaum Ulamanya di seluruh Maghribi.

2.2. Ali bin al-Hasan mempunyai putra bernama: Husayn, 
yang sangat terkenal dengan gelar al-Fukhkhiy3. al-Qasim4. Abu Bakar5. Abdullah, dan keempat kakaknya tsb terbunuh bersama 
pamannya, Husain di Karbala, Abdullah diketahui sempat 
mempunyai 3 putra sebelum wafat yaitu:

5.1. Yahya bin Abdullah.

5.2. Muhammad bin Abdullah. Ia mempunyai putra bernama: 
Abdullah dengan gelar al-Asytar.

5.3. tidak disebutkan namanya.6. Amru bin Hasan7. Abdurrahman8. Hasan, yang dijuluki al-Astram9. Muhammad diketahui mempunyai seorang putra bernama: 
Isa, yang mempunyai putra bernama Muhammad yang keturunan 
beliau sampai kepada Syekh Abul Hasan As Syadzili, pendiri 
tarekat Syadziliyyah10. Ya'qub11. Ismail12. Ibrahim mempunyai putra: Ismail mempunyai putra lagi 
Ibrahim yang mempunyai putra Muhammad sangat terkenal 
dengan julukan Ibnu Thabathaba'i.Sedangkan
(2) Husain bin Ali bin Abi Thalib, dilahirkan dari ibunda 
Fatimah binti Muhammad memiliki 4 putra dan 2 putri al :Yang putra :1. Ali bin Husain al-Akbae, dijuluki Abu Muhammad bergelar 
Zainal Abidin mempunyai 3 orang putra :

1.1. Zaid yang berputra 3 orang :

1.1.1. Muhammad

1.1.2. Isa

1.1.3. Yahya

1.2. Umar dengan laqob Al Asyraf yang berputra : Ali yang 
berputra : Al Qasim yang berputra : Muhammad dengan laqob 
Shahibut Thaliqan

1.3. Muhammad bergelar Al Baqir berputra 1 orang : Jafar 
yang berputra 5 orang : 1. Ismail; 2. Musa yang dijuluki Al 
Kadzim berputra : Ali dengan laqob Ar Ridha yang berputra : 
Muhammad bergelar At Taqiy; 3. Muhammad yang dijuluki Ad 
Dibaj yang berputra : Ali yang berputra : Abdul Aziz Syah, 
Sultan Perlak (Aceh) I; 4. Ali bergelar Al Uraidhi yang 
berputra : Muhammad yang berputra : Isa yang berputra 2 
orang : Muhammad dan Ahmad bergelar Al Muhajir; 5. Ishaq 
bergelar Al Mu'tamin yang berputra : Al Qasim2. Ali bin Husain al-Asghar Syahid bersama ayahnya pada 
Pertempuran Karbala. Ibunya bernama Laila binti Abu Murrah 
bin Urwah bin Mas'ud ats-Tsaqafi3. Ja'far bin Husain Ibunya dari suku Quda'ah. Ja'far 
meninggal pada saat Husain masih hidup4. Abdullah bin Husain Syahid saat masih bayi bersama 
ayahnya.yang Putri :5. Sukainah binti Husain Ibunya bernama Rabab binti Imru' 
al-Qais bin Adi dari Kalb dari Ma'd. Rabab juga ibut dari 
Abdullah bin Husain.6. Fatimah binti Husain Ibunya bernama Umm Ishaq binti 
Thalhah bin Ubaidillah dari TaimWassalam

Abdul Mu'iz--- Pada Sel, 13/7/10, papabonbon <masar...@gmail.com> 
menulis:> Dari: papabonbon <masar...@gmail.com>

> Judul: Re: [wanita-muslimah] Re: Jongos / Masalah 
permainan harem dan Sebab2 runtuhnya Khilafah Islamiyah

> Kepada: wanita-muslimah@yahoogroups.com

> Tanggal: Selasa, 13 Juli, 2010, 1:16 PM

> saya salah, anaknya husin.

> 

> http://id.wikipedia.org/wiki/Ali_bin_Husain

> 

> 

> 

> Ali bin Husain (658-713) (Bahasa Arab: Úáí Èä ÍÓíä

> Òíä ÇáÚÇÈÏíä) adalah imam

> ke-4 dalam tradisi Syi'ah. Ia anak dari Husain bin Ali 
dan

> cicit dari

> Muhammad. Ia dikenal oleh Syi'ah dengan julukan Zainal

> Abidin karena

> kemuliaan pribadi dan ketakwaannya dan as-Sajjad sebagai

> tanda "orang yang

> terus melakukan sujud dalam ibadahnya". Beliau juga

> dipanggil dengan nama

> Abu Muhammad, bahkan kadang ditambah dengan Abu al-
Hasan.

> 

> 

> Kelahiran

> Ali bin Husain dilahirkan di Madinah pada tahun 38

> H/658-659 M menurut

> mayoritas riwayat yang ada, riwayat lainnya menyatakan 
ia

> dilahirkan pada

> tanggal 15 Jumadil Ula 36 H. Dua tahun tinggal bersama

> kakeknya, Ali bin Abi

> Thalib, 12 tahun tinggal bersama pamannya, al-Hasan, 23

> tahun tinggal

> bersama ayahnya, al-Husain. Dia wafat di Madinah pada 95

> H/713 M dalam usia

> 57 tahun, ada pula yang menyatakan wafat pada 25 
Muharram

> 95 H. 34 tahun

> setelah kewafatan ayahnya. 34 tahun ia menjadi Imam dan

> dimakamkan di

> Pekuburan al-Baqi, Madinah sebelah pamannya, al-Hasan.

> 

> 

> Ibunda

> Ada beberapa riwayat yang menyatakan tentang siapa ibu 
dari

> Ali Zainal

> Abidin, antara lain:

> 

> 

> Riwayat pertama menyatakan bahwa ibunya bernama 
Syahzanan

> putri dari

> Yazdigard bin Syahriyar bin Choesroe. Selain itu disebut

> juga ia bernama

> Syahrbanawaih. Khalifah Ali bin Abi Thalib mengangkat

> Huraits bin Jabir

> al-Hanafi untuk menangani urusan bagian provinsi-
provinsi

> timur, Huraits

> memberikan kepada Ali dua putri Yazdigard bin Syahriyar 
bin

> Choesroe. Salah

> satu putri Yazdigard ini yang bernama Syahzanan 
diberikan

> Ali kepada

> putranya yang bernama al-Husain. Syahzanan kemudian

> memberikan anak lelaki

> kepada al-Husain. Anak lelaki ini bernama Zainal Abidin.

> Ali memberikan

> putri Yazdigard yang satunya lagi kepada Muhammad bin 
Abu

> Bakar, yang

> melahirkan seorang anak lelaki bernama al-Qasim.

> 

> 

> Riwayat lainnya menyatakan bahwa ibundanya bernama

> Syahrbanu, putri

> Yazdigird, kaisar terakhir Sasaniyah, Persia. Oleh 
karena

> itu Ali Zainal

> Abidin dijuluki pula Ibn al-Khiyaratyn, yaitu anak dari 
dua

> yang terbaik,

> yaitu Quraisy diantara orang Arab dan Persia diantara 
orang

> non-Arab.

> Menurut riwayat itu ibunya dibawa ke Madinah sebagai

> tahanan pada masa

> kekhalifahan Umar bin Khattab yang hendak menjualnya. 
Namun

> Ali bin Abi

> Thalib menyarankan sebaiknya Syahrbanu terlebih dahulu

> diberi pilihan untuk

> menjadi istri salah seorang Muslim, dan mas kawinnya

> diambil dari Baitul

> Mal. Khalifah Umar menyetujuinya, dan akhirnya Syahrbanu

> memilih putra Ali

> bin Abi Thalib yaitu Husain. Konon Syahrbanu wafat tak 
lama

> setelah

> melahirkan anak semata wayangnya ini.

> 

> 

> [Non-text portions of this message have been removed]

> 

> 

> 

> ------------------------------------

> 

> =======================

> Milis Wanita Muslimah

> Membangun citra wanita muslimah dalam diri, keluarga,

> maupun masyarakat.

> Twitter: http://twitter.com/wanita_muslimah

> Situs Web: http://www.wanita-muslimah.com

> ARSIP DISKUSI : http://groups.yahoo.com/group/wanita-
muslimah/messages

> Kirim Posting mailto:wanita-muslimah@yahoogroups.com

> Berhenti mailto:wanita-muslimah-unsubscr...@yahoogroups.
com

> Milis Keluarga Sejahtera mailto:keluarga-
sejaht...@yahoogroups.com

> Milis Anak Muda Islam mailto:majelism...@yahoogroups.com

> 

> Milis ini tidak menerima attachment.Yahoo! Groups Links

> 

> 

>     wanita-muslimah-fullfeatu...@yahoogroups.com

> 

> 

> 

  
   

  
  


  [Non-text portions of this message have been removed]
Kirim email ke