REVIEW (1) PENCERAHAN AGAMA ISLAM.

Agama Islam (Seri 1) ; Sesungguhnya Agama Tauhid itu adalah Agama Kamu semua 
(yahudi,Nasrani dan Muslim)
http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/message/139332

Agama Islam (Seri 2) ; Inti dari Ajaran Islam.
http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/message/139333

Agama Islam (Seri 3) ; Ajaran Islam itu Pasti Membawa Kemajuan2;Materi.
http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/message/139362

Agama Islam (Seri 4) : Ajaran Islam adalah Anti Diskriminasi.
http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/message/139613

Penc.Agama Islam (Seri 6) :Shalat Yang Berdampak Positif,--VS--Burung Beooo.
http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/message/139699

Penc.Agama Islam (Seri 7) : Ciri2 Wanita Muslim Yang Menjadi Contoh
http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/message/139701

Penc.Agama Islam (Seri 8); Syurga dan Neraka di Dunia itu berbentuk
http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/message/139704

Penc.Agama Islam (Seri 9); Taqwa; Muslim Tanpa di Hizab.
http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/message/139709

Pec..Agama Islam (10) ; ORANG2 SHALAT 5 YANG MASUK NERAKA.
http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/message/139807

Penc..Agama Islam (Seri 11 ); Peringatan Kpd. Orang2 Kaya Raya.
http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/message/139926

Penc..Agama Islam (Seri 12); Peringatan Kpd. Orang2 Miskin; Uang dan Harta
http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/message/139927

Penc..Agama Islam (Seri 13) ;Peringatan ALLAH dan Rasul Kpd Umat tenang Ulama2.
http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/message/139929.

Penc..Agama Islam (Seri 14) :This Islam is Truly a Religion of Peace and Toleran
http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/message/140019

Pec.Agama Islam(seri 15); KEBENCIAN MENURUT ISLAM
http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/message/140156

Pec.Agama Islam(seri 16); Muslim Yang Kaya Raya Mudah Masuk Syurga.
http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/message/140166

Pec.Agama Islam(seri 17); Money Answer Every things, Time is Money.
http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/message/139332

Pec.Agama Islam(seri 18); HARAM BERMUSUHAN HANYA BERBEDA
http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/message/140297

Pec.Agama Islam(seri 19); Dose Any One Thinks He is Religious?
http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/message/140313

Pec.Agama Islam (seri 20);Ulama2 Islam( MUI )---VS---Warning against judgemnet.
http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/message/140328

Pec.Agama Islam (seri 21); Sistem Pemerintahan dalam Bible dan Al Quran
http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/message/140370

Pec.Agama Islam (seri 22)This Islam-Religion has no room for Religious
Fanaticism & Fundamentalissm
http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/message/140485

Pec.Agama Islam (seri 23) PEMBAYARAN PAJAK DAN ZAKAT DLM ISLAM
http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/message/140487

Penc.Agama Islam (24).Banyak Muslim Yg Tidak Mengetahui Tugas Hidupnya
http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/message/140511

Penc.Agama Islam (25). A Tree with It's fruit....
http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/message/140588

ALLAH BERFIRMAN;
Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta
alam. (QS.21:107-108)

Tugas kamu ( Muhammad) hanya menyampaikan saja. kami lah yang
menghisab/menghukumnya perbuatan2 mereka dan...QS.13:40.

Jika mereka tetap berpaling,maka sesungguhnya kewajiban yang dibebankan atas
kamu(Muhammad) hanyalah menyampaikan (amanat ALLAH ) dgn terang Qs 16 :82

KALAU DI PERINGATKAN DENGAN AYAT2 ALLAH,DIA TUNDUK;

Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan
mereka,mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta. QS
25(73

Wassalamu'alaikum wrwb


Kirim email ke