Masarcon pernah ngebahas hal ini nih,
katanya haditsnya penuh dengan makna muatan politis
misalnya, masak khalifah umar bin abdul azis digolongkan ke kerajaan
yang menggigit atau kerajaan diktator?
jangan2 memang masa kekhalifahan itu sudah berakhir dan ga ada lagi

lagian hari gini banyak negara islam yang udah bukan berbentuk
kerajaan lagi, seperti indonesia, pakistan, iran ...
ini masuk apa pak nur?
kalau nabi diam, ya kita tidak tahu apa2 tentang itu. jangan2 maksud
nabi, habis itu adalah muncul republik yang presidennya orang islam,
adil makmur, loh jinawi, tata tentrem kerto raharjo, baldatun
thoyibatun warabbun ghofur ... we never know

salam,
--
Wikan

2010/7/17 H. M. Nur Abdurahman <mnur.abdurrah...@yahoo.co.id>
>
>
>
> ----- Original Message -----
> From: <al...@yahoo.com>
> To: <wanita-muslimah@yahoogroups.com>
> Sent: Friday, July 16, 2010 10:55
> Subject: Re: [wanita-muslimah] Re: Diantara Angan2, Cita2, dan 
> Impiah-->KEKHALIFAHAN UTOPIS
>
> Saya perhatikan donny bilang "angan2 kosong" yang contohnya seperti angan2 
> kosong menghidupkan sistim khalifah - beda dengan berangan2 jadi dokter. Di 
> contoh pertama orientasinya masa lalu, contoh kedua masa depan.
> ##############################################################################################
> HMNA:
> Cita-cita (bukan angan-angan kosong) menghidupkan khilafah, berdasar atas 
> prinsip meninjau masa lalu untuk orientasi masa depan. Ini dalilnya:
> -- YAYHA ALDzYN AMNWA ATQWA ALLH WLTNZhR NFS MA QDMT LGhD WATQWA ALLH (S. 
> ALHSyR, 59:18), dibaca: Ya-ayyuhal ladzi-na a-manut taquLla-ha waltanzhur 
> nafsum ma- qaddamat lighadiw taquLla-ha, artinya:
> -- Hai orang-orang beriman, taqwalah kepada Allah dan mestilah orang mengkaji 
> masa lalu untuk masa depan, dan taqwalah kepada Allah
>
> Masa lalu Khilafah sudah jelas. Lalu masa depan? Bacalah Hadits ini:
> Kemudian akan kembali masa Khilafah yang tegak atas manhaj (jalan) kenabian 
> (Khilafah ala Minhajan Nubuwah)." (HR Ahmad)

Kirim email ke