Assalamu'alaikum wrwb.
Bismilahirahmanirrahiim

Semoga ALLAH membimbing saya mengrespond sebuah artikel dari sdr Adian Husaini, 
MA,dari golongan Islam Fundamentalis, yang mengatakan;

1. Waspadai Kaum Liberal Memanipulasi Makna Ayat-Ayat Al-Quran
2. Banyak disertasi doktor2 bidang tafsir Al-Quran yang menafsirkan Al-Quran 
secara sembarangan.
3. Sebab, mereka semakin canggih dalam upaya menyesatkan umat, dengan 
memanipulasi ayat-ayat Al-Quran.
4.Mereka kutip ayat-ayat Al-Quran secara sembarangan dan diberi makna sesuai 
dengan kepentingan hawa nafsu mereka. Seolah-olah ayat-ayat itu membenarkan 
paham Pluralisme Agama," kata Adian Husaini.

Demikianlah pokok2 pemikiran sdr Adian Husaini. ...menuduh golongan Islam 
berpaham liberal, progressive,maju, modern dan toleransi seperti diatas 
itu.Apakah benar tuduhan2 itu.Mari saya jelaskan dari sumbernya sendiri.

Dalam menangkapi tuduhan2 yang di sampaikannya kepada umat islam, kami hormati 
pendapatnya, kami menghormati kebebasan berbicara dan berkeyakinan dalam 
memahami dan menafsirkan2 ayat2 ALLAH dan hadits2.

Kami hanya "anti kekerasan atau mengharamkan keyakinan orang lain"

Yang berhak mengadili atau memberikan judgment atas faith atau keyakinan 
beragama seseorang hanya ALLAH saja. Karena ALLAH saja yang Maha Tahu.siapa 
yang benar dan siapa yang sesat.

Sesungguhnya orang orang yang memecah belah agamanya dan mereka terpecah 
menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikitpun tanggung jawabmu terhadapat 
mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanya lah terserah kepada Allah, kemudian 
Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat.QS.6:159

Kenapa golongan islam Fundamentalis fanatik seperti Adian Husaini memintak umat 
Islam agar jangan tertipu dengan pemahaman islam Liberal? Tentu ada alasan2nya, 
dari pengamatan kami adalah sebagai berikut;

1.Sdr Adian Husaini Cs dari gol.Islam Fundamentalis fanatik menginginkan 
mendirikan negara bersistem Syariat islam, tapi yang diskriminasi, exclusive.

Sedangkan kami dari gol Islam berpaham Liberal menentang mendirikan negara 
agama(islam atau Kristen) dengan paksa di Indonesia yang berpenduduk plural, 
bermacam macam agama dan budhaya.

Sebab akan terjadi peperangan saudara sesama islam dan dgn non Islam. akibatnya 
berbahaya kepada rakyat.

Kedua tidak ada perintah ALLAH untuk mendirikan negara Syariat islam dlm al 
Quran

Kami ingin mendirikan negara Secular Demokrasi, dimana pemerintah dan agama 
terpisah, sesuai dengan perintah ALLAH di QS 4:59. 1. taati ALLAH dan Rasul, 2 
taati ulil Amri( pemerintahan).

Jadi terpisah antara agama dan pemerintah. Umat Islam yang terdiri dari 
bermacam macam Firqoh Islam, merdeka menjalankan ibadahnya, merdeka bedakwah, 
merdeka manfsirkan Al quran,sesuai dgn hidayah yang diterimanya. Begitu pula 
umat2 nasrani ,yahudi, Bhuda mempunyai hak yang sama dgn umat Islam. Justice 
for ALL, anti diskriminasi.

2. Adian Husaini ,golongan Islam konservative ini dalam menegakan Amar makruf 
nahi mungkar dengan kekerasan, paksa, dan bahkan dgn membakar rumah2, mengusir 
dari kampung2nya, kemudian meningkat kepada pembunuhan2.

Seperti kita saksikan di beberapa negara2;Dengan merujuk bukan kepada Al quran, 
tetapi kepada hadits palsu yg bertentangan dgn ayat2 ALLAH dibawah ini;

"Siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran,hendaklah is mengubah 
dengan TANGAN MU:jika tidak mempu, hendaklah dengan lisannya; jika tidak mampu 
hendaklah dengan hatinya.Akan tetapi,yang demikian adalah selemah lemahnya 
iman.HR.Muslim"

( mengubah dengan tangan diartikannya dengan membuat undang2, melarang, 
mengusir lawannya dan bahkan membakar/ merusak rumah2,restaurant2,kafe2 dan 
kantor2 lawan2nya.Bahkan memngusir dan mengacam untuk di bunuh dll)

Inilah yang terjadi sekarang ini di negara2 berpenduduk islam,bahkan 
menggunakan senjata untuk membunuh saudara2nya semuslim dan sebangsa;

1.Di Indonesia.FPI dan MUI mengharamkan, kemudian menindas muslim Ahmadiyah.
2.Di Malaysia, ulama2 fanati konservative mengharamkan orang2 muslim Rufaqah 
atau Arqam
3.Di Saudi Arabia, Ulama2 wahabi fanatik berlaku tidak adil kepada 2 juta 
muslim Syiah,perlakuan diskriminasi
4.Di Iraq, Afganistan dan Pakistan Taliban dan al Qaida yang berasal dari 
golongan Konseravative membunuh orang2 Civil,anak2 dan wanita2 dengan suicide2, 
sudah ribuan yang meningal dunia.

Sedangkan kami dari golongan islam berpaham liberal, anti dengan kekerasan, 
anti diskriminasi sesama muslim, kami menghormati semua Firqoh2 Islam dan 
merdeka menjalankan ibadahnya dan berdakwah.Dilindungi dengan undang2.
Sebagaimana yang diperintahkan oleh ALLAH kepada rasul dalam menegakan Amar 
makruf nahi mungkar dengan santun dan baik2;

1."Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah* dan pelajaran yang 
baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.

2.Tugas kamu ( Muhammad) hanya menyampaikan / memberi peringatan2 saja. kami 
lah yang menghisab/menghukumnya perbuatan2 mereka dan...QS.13:40.

Jelas sekali perbedaan kami dari Islam Liberal merujuk kepada Al quran, 
sedangkan gol.Islam Konservative merujuk kepada hadits palsu.

3.Adian Husaini,golongan islam konservative pada umumnya kehidupannya tidak 
produktif, karena tidak mengikuti sunnah rasul mencari nafkah, akirnya 
masarakat konservativ pada umumnya lemah ekonomi dan technologi. Karena mereka 
merujuk kepada hadits2 juga palsu yang berakibat buruk kepada umat islam;
Inilah hadits2 yangsering kita dengar dari khotip2 dan kitab2 Dakwah islam.

(1)Rasulullah saw melihat bahwa di syurga itu
kebanyakan orang orang miskin, sedangkan dalam neraka
kebanyakan wanita2. HR Muslim-Bukhary.

(2) "Orang kaya susah masuk ke pintu syurga karena banyak
pertanyaan2 dan merangkak, sedangkan orang miskin segera
masuk syurga karena tidak ada pertanyaan tentang harta(HR.Tarmidzi)

(3). Rasulullah berdoa kepada Allah swt," Yaa Allah jadikanlah aku seorang 
miskin dan matikanlah aku dalam kemiskinan"HR Muslim.

(4)"Qumtu `alaa baabil jannati faidzan `aammatu man dakhalahaal masaakiinu" 
yang artinya "Aku pernah berdiri di pintu surga, ternyata kebanyakan orang – 
orang yang masuk kedalamnya adalah orang – orang miskin" (HR. Bukhari – Muslim)

(6)"Orang – orang miskin akan masuk surga 500 tahun lebih dahulu daripada orang 
– orang kaya" (HR. Tirmidzi, dia berkata, "Hadits shahih", dari Abu Hurai

(7)"Allahumma … wahsyurnii fii zumratil masaakiin" yang artinya "Ya Allah … 
kumpulkanlah aku (pada hari kiamat) bersama rombongan orang – orang miskin" 
(HR. Ibnu Majah no. 4126, dihasankan oleh Syaikh Albani dalam Al Irwa no. 861 
dan Ash Shahihah no. 308).

Sedangkan golongan Islam berpaham Liberal merujuk kepada Ayat2 ALLAH dan 
hadist2 yang menyokong ayat ALLAH itu.hadist2 yang menjelaskan ayat2 ALLAH 
adalah hadits sahih;
1.Mengajak umat islam dan wajib membuka Industri2 tambang,agar banyak membuka 
lapangan kerja dan kuat pertahanan agama,

Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat (1) kekuatan yang hebat dan 
berbagai manfa'at bagi manusia, [supaya mereka mempergunakan besi itu] dan (2) 
supaya Allah mengetahui siapa yang menolong [agama] Nya dan rasul-rasul-Nya 
padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha 
Perkasa." QS.57:25.

Carilah oleh mu Rezeki dengan menggali yang tersembunyi di dalam bumi.HR 
Thabrani.

Hadits2; ALLAH lebih senang muslim yang kuat iman danekonominya dari muslim 
yang lemah(miskin ilmu dan harta) Hr Muslim.

Sesungguhnya pedagang2 yang jujur dan benar akan berada di bawah naungan Arsy 
ALLAH pada hari kiamat.HR Dailami.

Bahwa 90% dari pengasilan beliau(Muhammad saw) datang dari hasil 
perdagangan,10% yang datang dari hasil perternakan.HR Dailami.

Masih banyak lagi hadist2 yang mengajak umat islam kaya raya.

Sebuah nasehat dari Khalifah Umar bin Khatab;

"Pada suatu masa dimana umat muslim sudah meninggalkan usaha 
berniaga,berdagang,pengusaha dan Industri,sebagai mata pencariannya, maka umat 
muslim yang jutaan jumlahnya, hidupnya akan banyak tergantung kepada umat 
lainnya, akirnya menjadi umat lemah, umat yang selalu tergantung , umat yang 
mudah di porak perandakan oleh kekuatan lain"


4. Adian Husaini,golongan islam konservative adalah exclusive, tidak suka 
bersahabat dekat dengan umat nasrani, membenci Amerika sangat sekali, Akibatnya 
pemimpin2 Islam konservatif tidak bisa bekerja sama membuka business dengan 
orang2 barat,nasrani dll, Mereka terasingkan dlm berbusines International. 
Mereka beranggap orang2 nasrani itu adalah Kafir, tidak boleh dijadikan teman 
dan pemimpin dll

Sedangkan Gol.Islam liberal bersahabat dan berlaku adil dgn semua umat non 
Islam, sebagaimana diperintahkan oleh ALLAH swt di al quran;

1.Kami jadikan kamu bersuku suku dan berbangsa bangsa, agar satu sama lain 
saling kenal mengenak dan (bersahabat)..QS 49:13.

2. Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap 
orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu 
dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Pada umumnya umat Islam seluru dunia terbelakang, miskin ilmu, harta, science 
dan technologi, karena pada umumnya berpaham islam Konservatif yang Radikal, 
dan ada yang lebih fanatik lagi, Extreem dan terakir menjadi teroris...

Golongan islam Konservatif sudah gagal membawa umat Islam rahmatan lil'alamin, 
umat Yang damai-sejahtera dan berkasih sayang sesama manusia.Salah satu sebabny 
adalah karena menafsirkan2 ayat2 yangsalah, dan tertipu dengan Hadits2 PALSU2 
seperti diatas itu.

Karena mereka gagal membawa umat islam rahmatan lil'alamin, golongan Islam 
Liberal yang berpaham maju. modren, toleransi dan anti kekerasan dan anti 
diskriminasi, muncul kedepan untuk mengembalikan ajaran2 Islam yang benar yang 
bersumber dari Al Quran,Hadist2 yang tidak bertentangan dgn al quran.

Alhamdulillah, Saudi Arabia dgn King Abdullah, sudah mulai MEREFORMASI ulama2 
dgn menghukum Ulama2 fanatik konservatif,lebih dari 1000 ulama2, yang menyokong 
perjuangan taliban atau Osma bin laden.
Link;http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2009/07/2009781561900717.html

Kami juga di Indonesia sudah lama memulai memperingatkan ulama2 konservative 
agar tidak melakukan kekerasan kepada Ahmadiyah dll.Sayangnya MUI yang sedang 
berkuasa, FPI yang keras tetap menzolimi dan menindas jemaah ahmadiyah.

Kami dari Islam Liberal akan memperjuangan hak2 Ahmadiyah sebagai saudara2 
muslim dan sebagai anak2 bangsa untuk menjalankan keyakinan agama Islamnya 
dengan merdeka, tanpa ada provokasi2 dari pihak lain.Mudah2an dgn pemerintahan 
yang sby yang baru ini, muslim Ahmadiyah akan diperbolehkan kembali untuk 
menjalankan keyakinan agamanya dgn aman.Mari kita semua berdoa, semoga SBY 
mendapat kekuatan untuk menjalankan hukum Al Quran dan Ham.

Kepada para pembaca yang budiman.
Setelah anda mendengar pendapat dari kedua belah pihak, anda dapat menguji dan 
menetukan pilihan anda golongan Islam yang mana yang akan bisa membawa agama 
islam berjaya kembali? Semua terserah kepada anda dan berdoalah kepada ALLAH 
yang Maha Berkuasa atas hati anda. Hanya kepada ALLAH sajalah kita minta 
pertolongan. amien.

Untuk mengetahui lebih dalam tentang Islam berpaham Liberal silakan kunjungi 
kami,semoga bermanfaat.
http://www.islamliberal.net/

wassalamu'alaikum wrwb

Kirim email ke