Doa Allâhumma Adkhil `alâ ahlil qubûris surûr

Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa yang membaca doa ini setiap bakdah shalat 
fardhu di bulan Ramadhan, Allah akan mengampuni dosa-dosanya sampai hari 
kiamat." Berikut ini doanya:

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang
Ya Allah, sampaikan shalawat kepada Rasulullah dan keluarganya

Ya Allah,  masukkan kebahagiaan kepada penghuni kubur 
Ya Allah, kayakan setiap yang fakir
Ya Allah, kenyangkan setiap yang lapar 
Ya Allah, beri pakaian setiap yang telanjang 
Ya Allah, tunaikan utang setiap yang berutang 
Ya Allah, bahagiakan setiap yang menderita 
Ya Allah, kembalikan setiap yang terasing 
Ya Allah, bebaskan setiap yang tertawan 
Ya Allah, perbaiki setiap yang rusak dari urusan kaum muslimin
Ya Allah, sembuhkan setiap yang sakit
Ya Allah, kayakan kami dengan kekayaan-Mu 
Ya Allah, rubahlah keburukan keadaan kami dengan kebaikan keadaan-Mu 
Ya Allah, tunaikan utang kami dan kayakan kefakiran kami
Sensungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu 
(Mafâtihul Jinân: bab 2, pasal 3)

Teks arab doa ini dan transliterasinya, akses: 
http://www.tokoku99.com

DOA RASULULLAH saw DI MALAM KE 4 RAMADHAN, akses: 
http://www.alfusalam.web.id


Kirim email ke