Abu Bakar Sidik ra.

*     Hadis riwayat Abu Bakar Sidik ra., ia berkata: 
Aku melihat kaki orang-orang musyrik di atas kepala kami tatkala kami berada
dalam gua. Aku berkata: Wahai Rasulullah kalau saja salah seorang dari
mereka melihat ke kedua kakinya sendiri, niscaya dia akan melihat kita yang
berada di bawahnya. Beliau bersabda: Wahai Abu Bakar, apa dugaanmu yang
bakal terjadi pada dua orang di mana yang ketiganya adalah Allah. (Shahih
Muslim No.4389)

*     Hadis riwayat Abu Said Al-Khudri ra.: 
Bahwa Rasulullah saw. pada satu hari berada di atas mimbar lalu beliau
bersabda: Ada seorang hamba yang diberikan pilihan oleh Allah antara Allah
akan memberinya kemewahan dunia atau memberi sesuatu yang ada di sisi-Nya.
Ternyata hamba itu memilih sesuatu yang ada di sisi-Nya. Setelah itu Abu
Bakar tampak menangis kemudian berkata: Kami bersedia menebus engkau dengan
bapak dan ibu kami. Abu Said Al-Khudri ra. mengatakan: Rasulullah saw. lah
hamba yang telah diberikan pilihan itu. Dan Abu Bakar sendiri yang
memberitahukan hal itu kepada kami. Selanjutnya Rasulullah saw. bersabda:
Sesungguhnya orang yang paling setia kepadaku baik dalam hartanya maupun
dalam persahabatannya adalah Abu Bakar. Kalau saja aku boleh mengangkat
seorang khalil (kekasih), niscaya aku akan memilih Abu Bakar sebagai
kekasih. Akan tetapi dia adalah saudaraku di dalam Islam. Sungguh tidak akan
diciptakan pada mesjid ini sebuah pintu kecil pun kecuali hal itu memang
milik Abu Bakar. (Shahih Muslim No.4390)

*     Hadis riwayat Amru bin Ash ra.: 
Bahwa Rasulullah saw. pernah mengutusnya untuk memimpin pasukan tentara
Zatussalasil. Aku menemui beliau dan bertanya: Siapakah orang yang paling
Anda cintai? Beliau menjawab: Aisyah. Aku bertanya: Dari kaum lelaki? Beliau
menjawab: Ayah Aisyah. Aku bertanya: Lalu siapa? Beliau menjawab: Umar.
Setelah itu beliau menyebutkan nama beberapa orang sahabat yang lain.
(Shahih Muslim No.4396)

*     Hadis riwayat Jubair bin Muth`im ra.: 
Dari Muhammad bin Jubair bin Muth`im dari ayahnya bahwa seorang wanita
pernah meminta sesuatu kepada Rasulullah saw. kemudian beliau menyuruh
wanita itu supaya kembali lagi kepada beliau di lain waktu. Lalu wanita itu
bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana menurut engkau kalau aku nanti datang
dan tidak menjumpaimu. Bapakku berkata: Tampaknya wanita itu bermaksud
kematian. Beliau bersabda: Jika kamu nanti tidak menjumpaiku, maka temuilah
Abu Bakar. (Shahih Muslim No.4398)

*     Hadis riwayat Aisyah ra., ia berkata: 
Sewaktu Rasulullah saw. sakit, beliau berkata kepadaku: Tolong panggilkan
Abu Bakar dan saudara lelakimu sehingga aku dapat menulis surat (wasiat).
Sesungguhnya aku merasa khawatir terhadap orang yang ambisius yang
mengatakan: Aku adalah orang yang lebih berhak sementara Allah dan
orang-orang mukmin enggan kecuali Abu Bakar. (Shahih Muslim No.4399)

*     Hadis riwayat Abu Hurairah ra., ia berkata: 
Rasulullah saw. bersabda: Ketika seorang lelaki sedang menuntun seekor sapi
miliknya yang sedang memikul beban, tiba-tiba sapi tersebut menoleh
kepadanya dan berkata: Sesungguhnya aku diciptakan bukan untuk ini,
melainkan untuk membajak tanah pertanian. Lalu para sahabat berseru: Maha
Suci Allah! Karena merasa terheran-heran dan terkejut seekor sapi dapat
berbicara. Rasulullah saw. bersabda: Tetapi sesungguhnya aku, Abu Bakar dan
Umar mempercayainya. Seterusnya Abu Hurairah ra. mengatakan: Rasulullah saw.
bersabda: Ketika seorang penggembala sedang menggembalakan
kambing-kambingnya, tiba-tiba ada seekor srigala menerkam dan membawa lari
salah satu kambingnya. Lalu penggembala tadi mengejar srigala itu dan
berhasil menyelamatkan kambingnya. Tiba-tiba saja srigala menoleh kepadanya
dan berkata: Siapakah yang akan melindungi kambing-kambing itu pada hari
binatang buas yaitu suatu hari yang tidak terdapat seorang penggembalapun
selain aku? Lalu para sahabat kembali berseru: Maha Suci Allah! Rasulullah
saw. bersabda: Sesungguhnya aku, Abu Bakar dan Umar mempercayainya. (Shahih
Muslim No.4401)

 [Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke