kalo memang ahmadiyah itu islam 100 %, kenapa pak dullatif gak ikutan
ahmadiyah aja? masih gak yakin ahmadiyah itu 100 % apa?

Pada 31 Agustus 2010 12.20, istiaji sutopo <issut...@yahoo.com> menulis:

>
>
> Lha wong justru AHMADIYYAH ITU SENDIRI YANG MEMECAH BELAH AGAMA ISLAM -
> DENGAN MENDIRIKAN ALIRAN SENDIRI NAMANYA ISLAM AHMADIYYAH ...
>
> gimana Pk Dul ???
>
> Ulama2 / Negara2 Islam sedunia semuanya sudah mengharamkan Ahmadiyyah ..
> karena aqidahnya menyalahi Al Qur'an ... Tinggal Pemerintah Indonesia mau
> atau tidak .. ?
>
> Wallahu a'laam bish shawwab / ISMAIL
>
> --- On Tue, 31/8/10, abdul 
> <latifabdul...@yahoo.com<latifabdul777%40yahoo.com>>
> wrote:
>
> From: abdul <latifabdul...@yahoo.com <latifabdul777%40yahoo.com>>
> Subject: [wanita-muslimah] Re: Ringkasan kesesatan Ahmadiyah
> To: wanita-muslimah@yahoogroups.com <wanita-muslimah%40yahoogroups.com>
> Date: Tuesday, 31 August, 2010, 9:10 AM
>
>
>
> Yudi Yuliyadi--------------Bismilahirrahmanirrahiim.
>
> AHMADIYAH ITU 100% ISLAM TIDAK PERLU DIRAGUKAN LAGI.
> SIAPA2 YANG MENGKAFIRKAN AHMADIYAH ,SESUNGGUHNYA DIALAH YANG KAFIR.
>
> Kalau ALLAH mengizinkan manusia untuk menetukan keyakinan
> siapa yang benar dan sesat....maka kacaulah masarakat Islam ini.
>
> Kalau anda mengatakan ahmadiyah sesat...maka ahmadiyah atau orang lain
> menuduh anda yang sesat....
>
> Kalau ulama2 Wahabi menuduh muslim Syiah sesat,maka muslim syiah
> menuduh Wahabi sesat....begitu seterusnya....
>
> ALLAH menjelaskan kalau terjadi perpecahan dlm Islam dan ada yg mengaku
> nabi atau ajaran Baru.itu bukan TUGAS kamu Muhammad, tapi tugas AKU....
>
> ==========================
> [QS 68:7] Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah Yang Paling Mengetahui siapa yang
> sesat dari jalan-Nya; dan Dia-lah Yang Paling Mengetahui orang-orang yang
> mendapat petunjuk.
>
> (ulama2 tidak berhak mengaharamkan keyakinan orang lain walaupun berbeda
> dgn mereka.)
>
> .Sesungguhnya orang orang yang memecah belah agamanya dan mereka terpecah
> menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikitpun tanggung jawabmu terhadapat
> mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanya lah terserah kepada Allah, kemudian
> Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka
> perbuat.QS.6:159.
>
> ============================
>
> Dari 2 ayat ALLAH diatas itu sudah dapat menjadi pegangan kita
> bahwa hanya ALLAH yang berhak menentukan siapa2 yang sesat dan benar
> ALLAH adalah hakim agung.
>
> salam
>
> --- In wanita-muslimah@yahoogroups.com <wanita-muslimah%40yahoogroups.com>,
> "" <y...@...> wrote:
> >
> > Ringkasan kesesatan Ahmadiyah
> >
> >
> > Dari hasil penelitian LPPI (Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam)
> > ditemukan butir-butir kesesatan dan penyimpangan Ahmadiyah ditinjau dari
> > ajaran Islam yang sebenarnya. Butir-butir kesesatan dan penyimpangan itu
> > bisa diringkas sebagai berikut:
> >
> > 1. Ahmadiyah Qadyan berkeyakinan bahwa Mirza Ghulam Ahmad dari India itu
> > adalah nabi dan rasul. Siapa saja yang tidak mempercayainya adalah kafir
> dan
> > murtad.
> >
> > 2. Ahmadiyah Qadyan mempunyai kitab suci sendiri yaitu kitab suci
> > "Tadzkirah".
> >
> > 3. Kitab suci "Tadzkirah"adalah kumpulan "wahyu" yang diturunkan "Tuhan"
> > kepada "Nabi Mirza Ghulam Ahmad" yang kesuciannya sama dengan Kitab Suci
> > Al-Qur'an dan kitab-kitab suci yang lain seperti; Taurat, Zabur dan
> Injil,
> > karena sama-sama wahyu dari Tuhan.
> >
> > 4. Orang Ahmadiyah mempunyai tempat suci sendiri untuk melakukan ibadah
> > haji yaitu Rabwah dan Qadyan di India. Mereka mengatakan: "Alangkah
> > celakanya orang yang telah melarang dirinya bersenang-senang dalam Haji
> > Akbar ke Qadyan. Haji ke Makkah tanpa haji ke Qadyan adalah haji yang
> kering
> > lagi kasar". Dan selama hidupnya "Nabi" Mirza Ghulam Ahmad tidak pernah
> > pergi haji ke Makkah.
> >
> > 5. Orang Ahmadiyah mempunyai perhitungan tanggal, bulan dan tahun
> sendiri.
> > Nama-nama bulan Ahmadiyah adalah: 1. Suluh 2. Tabligh 3. Aman 4. Syahadah
> 5.
> > Hijrah 6. Ihsan 7. Wafa 8. Zuhur 9. Tabuk 10. Ikha' 11. Nubuwah 12.
> > Fatah. Sedang tahunnya adalah Hijri Syamsi yang biasa mereka singkat
> dengan
> > HS. Dan tahun Ahmadiyah saat penelitian ini dibuat 1994M/ 1414H adalah
> tahun
> > 1373 HS. Kewajiban menggunakan tanggal, bulan, dan tahun Ahmadiyah
> > tersendiri tersebut di atas adalah perintah khalifah Ahmadiyah yang kedua
> > yaitu: Basyiruddin Mahmud Ahmad.
> >
> > 6. Berdasarkan firman "Tuhan" yang diterima oleh "Nabi" dan "Rasul"
> > Ahmadiyah yang terdapat dalam kitab suci "Tadzkirah" yang berbunyi:
> >
> > Artinya: "Dialah Tuhan yang mengutus Rasulnya "Mirza Ghulam Ahmad" dengan
> > membawa petunjuk dan agama yang benar agar Dia memenangkannya atas segala
> > agama-agama semuanya. (kitab suci Tadzkirah hal. 621).
> >
> > Menunjukkan BAHWA AHMADIYAH BUKAN SUATU ALIRAN DALAM ISLAM, TETAPI
> MERUPAKAN
> > SUATU AGAMA YANG HARUS DIMENANGKAN TERHADAP SEMUA AGAMA-AGAMA LAINNYA
> > TERMASUK AGAMA ISLAM.
> >
> > 7. Secara ringkas, Ahmadiyah mempunyai nabi dan rasul sendiri, kitab suci
> > sendiri, tanggal, bulan dan tahun sendiri, tempat untuk haji sendiri
> serta
> > khalifah sendiri yang sekarang khalifah yang ke 4 yang bermarkas di
> London
> > Inggris bernama: Thahir Ahmad. Semua anggota Ahmadiyah di seluruh dunia
> > wajib tunduk dan taat tanpa reserve kepada perintah dia. Orang di luar
> > Ahmadiyah adalah kafir, sedang wanita Ahmadiyah haram dikawini laki-laki
> di
> > luar Ahmadiyah. Orang yang tidak mau menerima Ahmadiyah tentu mengalami
> > kehancuran.
> >
> > 8. Berdasarkan "ayat-ayat" kitab suci Ahmadiyah "Tadzkirah". Bahwa tugas
> > dan fungsi Nabi Muhammad saw sebagai Nabi dan Rasul yang dijelaskan oleh
> > kitab suci umat Islam Al Qur'an, dibatalkan dan diganti oleh "nabi" orang
> > Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad.
> >
> > Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan bunyi kitab suci Ahmadiyah
> > "Tadzkirah" yang dikutip di bawah ini:
> >
> >
> > 8.1. Firman "Tuhan" dalam Kitab Suci "Tadzkirah":
> >
> >
> > Artinya: "Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab suci "Tadzkirah" ini
> > dekat dengan Qadian-India. Dan dengan kebenaran kami menurunkannya dan
> > dengan kebenaran dia turun". (Kitab Suci Tadzkirah hal.637).
> >
> >
> > 8.2. Firman "Tuhan" dalam Kitab Suci "Tadzkirah"ki:
> >
> >
> > Artinya: "Katakanlah -wahai Mirza Ghulan Ahmad- "Jika kamu benar-benar
> > mencintai Allah, maka ikutilah aku". (Kitab Suci Tadzkirah hal.630)
> >
> > 8.3. Firman "Tuhan" dalam Kitab Suci "Tadzkirah":
> >
> > Artinya: "Dan kami tidak mengutus engkau -wahai Mirza Ghulam Ahmad-
> kecuali
> > untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam". (Kitab Suci Tadzkirah hal.634)
> >
> > 8.4. Firman "Tuhan" dalam Kitab Suci "Tadzkirah":
> >
> > Artinya: "Katakan wahai Mirza Ghulam Ahmad" - Se sungguhnya aku ini
> manusia
> > biasa seperti kamu, hanya diberi wahyu kepadaKu". (Kitab Suci Tadzkirah
> > hal.633).
> >
> > 8.5. Firman "Tuhan" dalam Kitab Suci "Tadzkirah":
> >
> > Artinya: "Sesungghnya kami telah memberikan kepadamu "wahai Mirza Ghulam
> > Ahmad" kebaikan yang banyak." (Kitab Suci Tadzkirah hal.652)
> >
> > 8.6. Firman "Tuhan" dalam Kitab Suci "Tadzkirah":
> >
> > Artinya: "Sesungguhnya kami telah menjadikan engkau -wahai Mirza Ghulam
> > ahmad- imam bagi seluruh manusia". (Kitab Suci Tadzkirah hal.630 )
> >
> > 8.7. Firman "Tuhan" dalam Kitab Suci "Tadzkirah" :
> >
> > Artinya: Oh, Pemimpin sempurna, engkau -wahai Mirza Ghulam Ahmad- seorang
> > dari rasul-rasul, yang menempuh jalan betul, diutus oleh Yang Maha Kuasa,
> > Yang Rahim".
> > <mk:@MSITStore
> :D:\yudi\Buku\Chm%20dll\bukuhartono.chm::/Tasawuf_Pemurtadan/1
> > 4%20Ahmadiyah%20Sesat%20Menyesatkan%20Malah%20Disambut.htm#_ftn1#_ftn1>
> [1]
> >
> > 8.8. Dan masih banyak lagi ayat-ayat kitab suci Al-Qur'an yang
> dibajaknya.
> > Ayat-ayat kitab suci Ahmadiyah "Tadzkirah" yang dikutip di atas, adalah
> > penodaan dan bajakan-bajakan dari kitab suci Ummat Islam, Al-Qur'an.
> Sedang
> > Mirza Ghulam Ahmad mengaku pada ummatnya (orang Ahmadiyah), bahwa
> ayat-ayat
> > tersebut adalah wahyu yang dia terima dari "Tuhannya" di India
> >
> >
> >
> > [Non-text portions of this message have been removed]
> >
>
> [Non-text portions of this message have been removed]
>
>  
>-- 
Best RegardKang Gery | Pengelana Blog

ID Ym : wiji_tukul | Phone : +6281282750057 | Office : SaungIDE Media Citra

Blog : http://saungide.blogspot.com | Comunity Blog | http://seruit.com |
http://lampunggech.blogspot.com ! http://blog.ujung-genteng.info |
http://ujung-genteng.info


[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke